04 okt 2017 13:07

FIDO lanceert nieuwe projectoproep in hun zoektocht naar 6 nieuwe SDG VOICES

De projectoproep voor nieuwe SDG ambassadeurs kadert in het beleid van de minister van Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN beter bekend te maken bij het brede publiek.

België engageerde zich samen met de andere VN-lidstaten voor een duurzamere wereld. Dit engagement is door de VN in 17 ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) gegoten die wij tegen 2030 moeten bereiken. Minister Marghem en het FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) zijn  ervan overtuigd dat geïnformeerde, proactieve burgers hierin een cruciale rol spelen. Daarom  kunnen nu 6 bedrijven of organisaties de rol van SDG-ambassadeur of SDG-voice 2018 op zich nemen. Een goede SDG-voice informeert de burger niet alleen over de SDGs, maar enthousiasmeert hem ook om zelf actie te ondernemen.

De minister voorziet een budget van 150.000 euro om deze zes gemotiveerde ambassadeurs te ondersteunen. Zowel bedrijven, federaties als profit en non-profit organisaties die initiatieven rond de SDGs willen opzetten komen in aanmerking.

De oproep loopt tot 26 oktober. Hierna zal een jury de zes organisaties met het meest overtuigende initiatief  als  SDG VOICE 2018  aanduiden.

Meer info over de projectoproep

https://www.sdgs.be/nl/news/subsidieoproep-wordt-jouw-organisatie-de-nieuwe-sdg-voice-2018