06 apr 2010 16:22

Focusstudie RKW: de maandelijkse kinderbijslag

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) publiceert jaarlijks een aantal focusstudies, die dieper ingaan op bepaalde evoluties in de kinderbijslagsector of die specifieke thema's of doelgroepen in kaart brengen.

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) publiceert jaarlijks een aantal focusstudies, die dieper ingaan op bepaalde evoluties in de kinderbijslagsector of die specifieke thema's of doelgroepen in kaart brengen.

Recent verscheen de focusstudie “De maandelijkse kinderbijslag in het kinderbijslagstelsel voor werknemers”.   In die studie wordt de kinderbijslag benaderd vanuit het standpunt van het kind. Een eerste deel geeft een globaal beeld van het aantal rechtgevende kinderen en van de uitgekeerde bedragen volgens de schaal en leeftijdscategorie. Uit de studie blijkt dat de kinderen tussen 18-24 jaar (in de gewone schaal) gemiddeld slechts evenveel kinderbijslag ontvangen als de kinderen tussen 0-5 jaar. De stelling dat de kinderbijslag progressief stijgt naarmate de leeftijd van het kind gaat dus niet volledig op. De verklaring daarvoor is onder meer dat in meer dan 8 op de 10 gevallen de kinderen tussen 18-24 jaar tot rang 1 behoren en dus de laagste basisbijslag ontvangen.   Het tweede deel van de studie analyseert hoeveel kinderen er recht hebben op een specifiek bedrag. Een belangrijke vaststelling in dat tweede luik is dat 57,27 % van de (niet-gehandicapte) rechtgevende kinderen maandelijks minder dan het globale gemiddelde van 160,10 EUR ontvangen. Voor 142.210 gezinnen bedraagt de kinderbijslag zelfs maar 83,40 EUR per maand.   De volledige studie kunt u nalezen op de website van de RKW: www.rkw.be
(rubriek Publicaties – Studies).   Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij: Frederick Taveirne Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Dienst Research Tel. 02-237 26 46 frederick.taveirne@rkw.be