21 nov 2016 16:02

FOD Mobiliteit en Vervoer zet verder in op een ‘groener’ wagenpark

Vandaag stelden de FOD Mobiliteit en Vervoer en minister van Mobiliteit François Bellot de 7 nieuwe ‘groene’ wagens voor die door de inspecteurs van het Directoraat-Generaal (DG) Scheepvaart en het DG Wegvervoer van de FOD zullen worden gebruikt voor professionele verplaatsingen. De inspectiediensten van de FOD controleren onder andere schepen, luchthavens, vliegtuigen, wegverkeer, … en leggen dan ook jaarlijks een pak kilometers af. De ontwikkeling van een duurzame mobiliteit is één van de strategische doelstellingen van de FOD Mobiliteit. De FOD wil dan ook een voortrekkersrol spelen in de vergroening van het wagenpark. Daarom werd er gekozen voor Toyota’s Auris Hybride.

Deze hybride wagens vervangen een aantal oudere dieselwagens, die meer belastend zijn voor het milieu. Dat brengt het totaal aantal ‘groene’ wagens in het wagenpark van de FOD Mobiliteit op 14. In totaal beschikt de FOD over 142 dienstvoertuigen, die in 2015 samen 2 214 535 km afgelegd hebben. De vervanging van oude dieselwagens door performante hybride voertuigen is goed voor het milieu. Een conservatieve schatting van 30g CO2 uitstoot per kilometer minder betekent bij een gebruik van 30 000 km/jaar een vermindering van 900 000g CO2 per jaar en per wagen. De 7 nieuwe wagens zullen zo jaarlijks 6,3 ton minder CO2 uitstoten dan hun voorgangers!

 

Ook budgettair is dit een goede zaak. Aangezien de nieuwe wagens per 100 km ongeveer 2,5 liter benzine minder verbruiken dan hun voorgangers, zullen deze 7 voertuigen na 6 jaar al de prijs van anderhalve wagen terugverdiend hebben. Nieuwe wagens moeten ook minder onderhouden worden en kunnen dan ook vaker de baan op.

 

Met de aankoop van deze hybride voertuigen wil de FOD Mobiliteit zijn steentje bijdragen aan een beter milieu én zijn voortrekkersrol als federale instelling benadrukken. Het is dan ook zeker en vast de bedoeling om de komende jaren te blijven inzetten op een vergroening van het wagenpark, door de aankoop van hybride of elektrische auto’s.

 

Minister van Mobiliteit Francois Bellot: “Ik juich deze evolutie toe. De FOD Mobiliteit toont zich zo als voorloper op het vlak van duurzame en groene mobiliteit. Ik ga ook verder mijn collega’s in de Regering sensibiliseren om hun diensten uit te rusten met dit soort wagens.”

 

Meer info:
Sven Heyndrickx  – Woordvoerder
FOD Mobiliteit en Vervoer
GSM : 0473/83.64.90
E-mail: pers@mobilit.fgov.be