12 sep 2023 14:46

FOD Volksgezondheid informeert over nieuwe Europese verordening voor ontbossingsvrije producten

Op 13 september 2023 organiseert de FOD Volksgezondheid een stakeholder meeting over de nieuwe Europese verordening voor ontbossingsvrije producten (EUDR). Met deze nieuwe regelgeving, gepland voor eind 2024, wil Europa de ontbossing tegengaan. Het aandeel van Europa in de wereldwijde ontbossing is geschat op 16%. EUDR  verbiedt producten die ontbossing of bosdegradatie veroorzaken. 

Wie producten gemaakt uit hout, rubber, rundvlees, cacao, koffie, palmolie en soja in- of uitvoert in Europa of verhandelt, moet bewijzen dat die producten niet hebben bijgedragen aan het vernietigen van bossen door middel van een zorgvuldigheidsverklaring. “Tussen 1990 en 2020 heeft ontbossing geleid tot het verdwijnen van een bosgebied dat groter is dan de Europese Unie (420 miljoen ha)”, verklaart federaal Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi die de stakeholder-vergadering zal openen. “De nieuwe, ambitieuze maatregelen komen tegemoet aan de doelstellingen van de Green Deal en dragen bij tot de bescherming van de biodiversiteit, het klimaat en inheemse volkeren.”   

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil betrokken marktdeelnemers, handelaren, overheden en ngo’s tijdens het overleg informeren over de nieuwe verplichtingen en helpen voorbereiden op de invoering van de EUDR-verordening. Deelnemers kunnen uiteenzettingen van de Europese Commissie en van beleidsexperten ontbossing volgen. Ze krijgen vervolgens de kans om hun vragen te stellen tijdens verschillende rondetafelgesprekken. 

Zeven kerngrondstoffen 

De voorgaande Europese houtverordening, de EU Timber Regulation of EUTR, verbood het op de Europese markt brengen van hout en houtproducten afkomstig van illegale houtkap, maar was geen oplossing voor de ontbossing als gevolg van landbouw. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is landbouw verantwoordelijk voor 90% van de wereldwijde ontbossing. 

De nieuwe EUDR-verordening breidt de voorgaande Europese maatregelen uit. De grondstoffen die onder de nieuwe regelgeving vallen zijn hout, rubber, rundvlees, cacao, koffie, palmolie en soja en afgeleide producten zoals leder, chocolade en meubels. Die grondstoffen zijn vaak de oorzaak van uitbreiding van landbouwgrond waarvoor bossen moeten wijken. De lijst met grondstoffen kan de volgende jaren nog worden uitgebreid.      

Overgangsperiode 

De EUTR en EUDR zullen tijdens een overgangsfase naast elkaar bestaan. Bedrijven hebben 18 maanden de tijd (tot 30 dec 2024) om in overeenstemming met de nieuwe wetgeving te zijn. Voor micro- of kleine ondernemingen geldt een overgangsperiode van 24 maanden (tot 30 juni 2025).   

Informatiecampagne

In samenwerking met de lidstaten zal de Europese Commissie de praktische uitvoering van de EUDR verder uitwerken. De FOD Volksgezondheid zal dan ook de volgende maanden de marktdeelnemers en handelaren verder informeren over deze nieuwe verordening, onder meer via de website www.eudr.be. De website bevat ook een overzicht met veelgestelde vragen  (FAQ)  die regelmatig bijgewerkt zal worden. In 2024 voorziet de FOD Volksgezondheid ook een vervolgbijeenkomst.