27 mei 2016 14:45

Fraudebestrijding: voortaan verplichte aansluiting VOOR aanvang van een zelfstandige activiteit

De Ministerraad heeft deze ochtend de tekst goedgekeurd die bepaalt dat het voortaan verplicht zal zijn zich aan te sluiten VOOR een zelfstandige activiteit te starten. Zo kan vermeden worden dat bij een controle ’s ochtends de zelfstandige aangeeft dat hij zich die namiddag ging aansluiten.

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, verklaarde: “We maken aan einde aan gevallen van fraude en oneerlijke concurrentie, met name van zelfstandigen die uit het buitenland komen”. 

 

Het RSVZ heeft tijdens controles op het terrein immers regelmatig vastgesteld dat zelfstandigen die niet in regel zijn, zeggen dat zij net van plan waren om zich aan te sluiten als zelfstandige in de loop van de dag...

 

Voortaan zal het dus verplicht zijn zich aan te sluiten VOOR enige zelfstandige activiteit te starten. Bovendien zal het boetesysteem worden herzien om het efficiënter te maken.