22 nov 2013 15:46

Gelijke kinderbijslag voor werknemers en zelfstandigen en meer kinderbijslag voor meer kansarme gezinnen

De ministerraad keurde vandaag twee voorstellen inzake kinderbijslag goed: een over de gelijkschakeling van de kinderbijslag voor zelfstandigen en werknemers en een over de verhoging van de inkomensgrenzen voor de sociale toeslagen en de eenoudertoeslag.

De Rijksdienst voor Kinderbijslag zet zich actief in om de overgangsperiode en de overdracht van de kinderbijslag naar de gemeenschappen zo probleemloos mogelijk te laten verlopen voor de gezinnen. Daarom nam hij het initiatief om in een eerste fase de kinderbijslagregeling voor zelfstandigen gelijk te schakelen aan de kinderbijslag voor werknemers en zo een einde te maken aan een jarenlange ongelijke behandeling. Dankzij die vereenvoudiging geldt vanaf 1 juli 2014 één kinderbijslagregeling.

Vooral de gezinnen van zelfstandigen zullen daarvan de positieve gevolgen ondervinden. Een eerste kind van een zelfstandige krijgt vanaf 1 juli 2014 evenveel als een eerste kind van een werknemer. Nu krijgt een eerste kind van een zelfstandige nog 84,43 euro tegen 90,28 euro voor een eerste kind van een werknemer. Bovendien zal vanaf juli het enige of jongste kind van een zelfstandige ook recht hebben op een leeftijdsbijslag, zoals dat al het geval was bij de werknemers.


Een tweede voorstel verhoogt vanaf 1 juli 2014 de inkomensgrenzen om recht te hebben op een eenoudertoeslag of een sociale toeslag (bij langdurige werkloosheid, ziekte, invaliditeit, pensionering of een faillissement) op de kinderbijslag. De grenzen worden opgetrokken tot 2.309,58 euro voor alleenstaanden en tot 2.385,65 euro voor samenwonenden. Dat wil zeggen dat zo’n 7.000 gezinnen meer recht zullen hebben op een toeslag op de kinderbijslag. Ter vergelijking: eind 2012 kregen 273.000 gezinnen een hogere kinderbijslag door werkloosheid, ziekte, invaliditeit of pensionering, of omdat het een eenoudergezin betrof.

 

Contact: Barbara Raemdonck (barbara.raemdonck@rkw.be - 02-237 25 38/0473-97 63 41)

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) is een openbare instelling van sociale zekerheid die onder het toezicht staat van de minister van Sociale Zaken. Hij beheert de kinderbijslagregeling voor werknemers - goed voor jaarlijks bijna 4,5 miljard euro kinderbijslag aan meer dan 1,1 miljoen gezinnen - en controleert de werking van de 16 private kinderbijslaginstellingen. Hij betaalt zelf de kinderbijslag aan meer dan 260.000 gezinnen, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen.

Bezoek www.rkw.be voor meer informatie.