13 feb 2015 13:10

Gelijkschakeling van de pensioenen van de zelfstandigen met die van de loontrekkenden: de maatregel wordt vervroegd

Op voorstel van Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, en Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen, heeft de Ministerraad op vrijdag 13 februari een maatregel goedgekeurd om de gelijkschakeling van de pensioenen van de zelfstandigen met die van de loontrekkenden gedeeltelijk te vervroegen.

Terwijl de volledige gelijkschakeling al verworven was met de goedkeuring van de programmawet van 19 december jongstleden, was de werkelijke inwerkingtreding ervan voorzien op 1 augustus 2016.

 

Deze ochtend hebben Willy Borsus en Daniel Bacquelaine een extra budget vrijgemaakt opdat deze maatregel gedeeltelijk vroeger in werking kan treden, te weten op 1 april 2015.

 

Concreet wil het koninklijk besluit, dat deze ochtend in de Ministerraad goedgekeurd werd, vanaf 1 april het minimale rustpensioen van de zelfstandigenverhogen met 10 euro per maand voor het alleenstaandenpensioen en met 7,17 euro per maand voor het overlevingspensioen.

 

Ter herinnering, er is momenteel een verschil tussen de loontrekkenden en de zelfstandigen op het vlak van het minimale alleenstaandenpensioen en het overlevingspensioen.

 

Minimaal gezinspensioen

Huidig maandelijks bedrag : 1.403,72 €

Bedrag loontrekkenden en na gelijkschakeling : 1.403,72 €

Verschil : 0 €


Minimaal alleenstaanden-pensioen

Huidig maandelijks bedrag : 1.060,94 € 

Bedrag loontrekkenden en na gelijkschakeling : 1.123, 33 €

Verschil : 62,39 €


Overlevingspensioen

Huidig maandelijks bedrag : 1.060,94 €

Bedrag loontrekkenden en na gelijkschakeling : 1.105,67 €

Verschil : 44,73 €

 

Na de verhoging met 10 € en met 7, 17 € per maand voorzien in het ontwerp van KB dat deze ochtend werd goedgekeurd, zal de situatie er als volgt uitzien:

 

 


Minimaal gezinspensioen

Huidig maandelijks bedrag : 1.403,72 €

Bedrag loontrekkenden en na gelijkschakeling : 1.403,72 €

Verschil : 0 €


Minimaal alleenstaanden-pensioen

Huidig maandelijks bedrag : 1.070,94 €

Bedrag loontrekkenden en na gelijkschakeling:  1.123, 33 €

Verschil : 52, 39 €


Overlevingspensioen

Huidig maandelijks bedrag : 1.068,11 €

Bedrag loontrekkenden en na gelijkschakeling : 1.105,67 €

Verschil : 37, 56 €


Deze maatregel past in het kader van de uitvoering van het regeerakkoord dat het volgende voorziet: “De laatste overblijvende verschillen tussen de minimumpensioenen van zelfstandigen en het algemeen stelsel zullen worden afgeschaft. De regering zal het pensioen van alleenstaande zelfstandigen afstemmen op dat van alleenstaande loontrekkenden.”

 

Willy Borsus is tevreden met deze nieuwe stap in de richting van een volledige gelijkschakeling:
“Ik ben blij dat we enerzijds een volledige gelijkschakeling hebben kunnen bekomen van de minimumpensioenen van de zelfstandigen met die van de loontrekkenden tegen augustus 2016 en dat we anderzijds deze gelijkschakeling vandaag gedeeltelijk hebben kunnen vervroegen. De zelfstandigen zullen niet tot augustus 2016 moeten wachten om hun pensioen een eerste keer te zien stijgen. Vanaf 1 april van dit jaar zullen zij 10 € of 7,17€ meer per maand krijgen. Het klopt dat deze verhoging nog te bescheiden is, maar de betrokken personen zaten er wel op te wachten en appreciëren ze. Elke stap die ondernomen wordt om de minimumpensioenen te verhogen, lijkt me belangrijk.”

 

Dit goede nieuws komt bovenop de maatregelen die vorige week werden genomen met het gebruik van de welvaartsenveloppe. Ter herinnering, de welvaartsenveloppes voor 2015 en 2016 bedragen respectievelijk 319.5 en 627.2 miljoen €. Zij maken het mogelijk om aanpassingen te doen op het vlak van de bedragen, limieten en plafonds van meerdere sociale uitkeringen. Er zal bijna een half miljard euro besteed worden aan de verhoging van de pensioenen over de periode 2015-2016, of meer dan het dubbele van het bedrag gereserveerd voor de pensioenen over de periode 2013-2014!

 

Voor zelfstandigen zijn de belangrijkste posten die verhoogd worden door het gebruik van de welvaartsenveloppe de volgende:

 

• Verhoging van de minimumpensioenen van de zelfstandigen (2%) : +16.8 miljoen in 2015, +50.6 in 2016


• Verhoging van de minimumpensioenen voor de gepensioneerden met een gemengde loopbaan (zelfstandige / loontrekkende) : +43, 8 miljoen in 2015, + 75, 1 miljoen in 2016.

 

Hierna volgt een overzicht van de volgende stappen van de verhoging van het minimumpensioen, rekening houdend met de aanpassingen aan de welvaart.


Huidige situatie

Minimaal gezinspensioen

Huidig maandelijks bedrag : 1.403,72 €

Maandelijks bedrag loontrekkenden : 1.403,72 €

Maandelijks verschil : 0 €


Minimaal alleenstaanden-pensioen

Huidig maandelijks bedrag : 1.060,94 € 

Maandelijks bedrag loontrekkenden : 1.123, 33 €

Maandelijks verschil : 62,39 €


Overlevingspensioen

Huidig maandelijks bedrag : 1.060,94 €

Maandelijks bedrag loontrekkenden : 1.105,67€

Maandelijks verschil : 44,73 €

 

Stap 1 : Verhoging op 1 april 2015

Minimaal gezinspensioen

Maandelijks bedrag : 1.403,72 €

Maandelijks bedrag loontrekkenden : 1.403,72 €

Maandelijks verschil : 0 €


Minimaal alleenstaanden-pensioen

Maandelijks bedrag : 1.070,94 €

Maandelijks bedrag loontrekkenden : 1.123, 33 €

Maandelijks verschil : 52, 39 €


Overlevingspensioen

Maandelijks bedrag : 1.068,11 € 

Maandelijks bedrag loontrekkenden : : 1.105,67 €

Maandelijks verschil : 37, 56 €

 

Stap 2 : Aanpassing aan welvaart op 1 september 2015

Minimaal gezinspensioen

Maandelijks bedrag : 1.431,79 €

Maandelijks bedrag loontrekkenden : 1.431,79 €

Maandelijks verschil : 0 €


Minimaal alleenstaanden-pensioen

Maandelijks bedrag : 1.092, 36 €

Maandelijks bedrag loontrekkenden : 1.145,80 €

Maandelijks verschil : 53,44 €


Overlevingspensioen

Maandelijks bedrag : 1.089,47 € 

Maandelijks bedrag loontrekkenden : 1.127,78 €

Maandelijks verschil : 38,31 €

 

Stap 3 : Volledige gelijkschakeling (1 augustus 2016)

Minimaal gezinspensioen

Maandelijks bedrag : 1.431,79 €

1.431,79 €

Maandelijks verschil : 0 €


Minimaal alleenstaanden-pensioen

Maandelijks bedrag : 1.145,80 €

Maandelijks bedrag loontrekkenden : 1.145,80 €

Maandelijks verschil : 0 €


Overlevingspensioen

Maandelijks bedrag : 1.127,78 €

Maandelijks bedrag loontrekkenden : 1.127,78 €

Maandelijks verschil : 0 €