22 nov 2013 15:25

Gemeenschappen krijgen inspraak in kinderbijslag

Hoewel de overdracht van de kinderbijslag van het federale- naar het gemeenschapsniveau pas tegen 2019 afgerond moet zijn, besliste de Federale regering op voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) om alvast acht vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (Brussel) toe te voegen aan zijn beheersorgaan. Tot de effectieve overdracht van de bevoegdheid op 1 juli 2014 zetelen ze met raadgevende stem. 

De jaarlijkse uitbetaling van 6,2 miljard euro kinderbijslag aan 1,5 miljoen Belgische gezinnen is een complexe opdracht. Door vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie op te nemen in het Beheerscomité van de RKW, kunnen zij het nodige inzicht verwerven, zodat ze zich kunnen voorbereiden om de bevoegdheid over te nemen. "Dit initiatief van ons Beheerscomité toont de constructieve en proactieve houding waarmee de RKW de regionalisering van zijn bevoegdheden benadert", zegt administrateur-generaal Tania Dekens, "Onze prioriteit bij het overhevelen van de kinderbijslag zijn de gezinnen, zij mogen van de hele operatie niets merken en moeten hun kinderbijslag stipt en correct blijven ontvangen."

Het Beheerscomité van de RKW staat in voor het algemeen beheer van de organisatie en komt eenmaal per maand samen. Het is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties en afgevaardigden van gezinsorganisaties, vrouwenbewegingen, sociale organisaties en van de Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen. De minister van Sociale Zaken en de minister van Begroting worden vertegenwoordigd door een regeringscommissaris. De huidige samenstelling met 21 leden, wordt uitgebreid met drie vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap, twee van de Franse Gemeenschap (Waals Gewest), één vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap en twee van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel).

Contact: Barbara Raemdonck (barbara.raemdonck@rkw.be - 02-237 25 38/0473-97 63 41)

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) is een openbare instelling van sociale zekerheid die onder het toezicht staat van de minister van Sociale Zaken. Hij beheert de kinderbijslagregeling voor werknemers - goed voor jaarlijks bijna 4,5 miljard euro kinderbijslag aan meer dan 1,1 miljoen gezinnen - en controleert de werking van de 16 private kinderbijslaginstellingen. Hij betaalt zelf de kinderbijslag aan meer dan 260.000 gezinnen, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen.

Bezoek www.rkw.be voor meer informatie.