16 feb 2022 11:13

Groene waterstof: België toont troeven en ambities aan Namibië

ANTWERPEN, 16 februari 2022 - Vandaag verwelkomen Premier Alexander De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten de Namibische president Hage Geingob in de haven van Antwerpen. Het doel is de ambities en troeven van de Antwerpse haven en de Belgische ambities inzake groene waterstof in de verf te zetten.

Het bezoek is een logisch vervolg op het Memorandum of Understanding (MoU) die de Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Namibische minister van Mijnbouw en Energie, Tom Alweendo op COP 26 ondertekenden, om samen te werken op het gebied van groene waterstof.

“De ondertekening is een win-win voor beide landen. België heeft nood aan grote hoeveelheden groene waterstof voor schone industrie en Namibië heeft een overvloed aan zon voor de productie van groene waterstof.”

Met dit bezoek toont België dat het een parate partner is voor de energietransitie en alle troeven in handen heeft voor de invoer van groene waterstof, onder meer uit Namibië.

Dit is een nieuwe belangrijke stap in de allereerste federale waterstofstrategie, die eind 2021 werd goedgekeurd. Deze strategie is gericht op de invoer van groene waterstof en wil van België een hub maken voor invoer en doorvoer via een waterstof-backbone. Binnenkort zullen hiervoor al projecten worden geselecteerd.  

De Namibische president, de Premier en de minister van Energie bezoeken vandaag ook concrete waterstoftoepassingen, zoals het waterstoftankstation van CMB.TECH. Dit is 's werelds eerste multimodale vulstation dat waterstof kan leveren, onder meer aan schepen en zware transporten.

Samen met haar lokale en internationale partners wil de Antwerpse haven zich positioneren als een energiehub, klaar om massaal groene energie in de vorm van waterstof op te vangen en naar de rest van Europa te transporteren. 

Shipping the sunshine

Shipping the sunshine

In 2019 werd 92% van het Belgische primaire energieverbruik gedekt door invoer in de vorm van olieproducten, gas en uranium. België zal als klein land met een beperkte oppervlakte en hoog verbruik altijd energie moeten importeren, maar het product verandert. In de toekomst zullen we geen olie meer vervoeren, maar "vloeibare" zon en wind in de vorm van groene waterstof. Energie uit wind en zon in eigen land is noodzakelijk voor elektrificatie.

"Voor België is het opwekken van groene energie een absolute prioriteit voor de komende jaren. Ons land wordt nu al wereldwijd erkend om zijn deskundigheid op het gebied van offshore-windenergie. Onze ambities zijn vergelijkbaar voor groene waterstof: een belangrijke speler worden en onze knowhow exporteren. Samenwerken met een land als Namibië, dat een voortrekkersrol wil spelen op het gebied van de energietransitie op het Afrikaanse continent, is een belangrijke stap in die richting.”
Alexander De Croo
Eerste minister
“Groene waterstof importeren is voor ons land de goedkoopste manier en noodzakelijk voor de energieswitch naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit tegen 2050. Het kan worden gemaakt waar er veel wind of zon is, zoals in Namibië. Het is een meer democratische brandstof want minder afhankelijk van landen die geopolitiek gevoelig zijn. Met waterstof heb je meer keuze en ben je niet afhankelijk van ondergrondse voorraden.”
Tinne Van der Straeten
federaal minister van Energie

Van strategie naar uitvoering

De federale waterstofstrategie kadert in de transitie naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit. Om koolstofneutraal te worden, heeft België niet alleen hernieuwbare elektriciteit nodig, maar ook grote hoeveelheden hernieuwbare waterstof die de ecologische omschakeling van onze energie-intensieve industrie zullen bevorderen.

De Federale Strategie steunt op 4 pijlers en heeft tot doel België te positioneren als:

  1. Import- en doorvoerhub in Europa voor groene waterstof, 
  2. Pionier in waterstoftechnologieën, 
  3. Een robuuste waterstofmarkt dankzij de implementatie van een open-access waterstofbackbone en
  4. Moedigt de verschillende belanghebbenden (industrieën, regio's, buurlanden en exporterende derde landen) aan om hun krachten en knowhow te bundelen.
“Sinds de federale regering in oktober vorig jaar de federale waterstofstrategie goedkeurde, gaat er geen maand voorbij zonder een mijlpaal in de uitvoering van de waterstofstrategie: de overeenkomst met Namibië, de Koninklijke missie naar Oman, de oprichting van een expertise- en testcentrum voor waterstoftechnologie, ... Om ervoor te zorgen dat groene waterstof een reële bijdrage levert in 2030, moeten we nu beginnen. Met de waterstofsamenwerking met Namibië brengen we onze strategie meteen in uitvoering.”
Tinne Van der Straeten
federaal Minister van Energie

Wat is groene waterstof?

Onder groene waterstof verstaan we hernieuwbare moleculen zoals waterstof, ammoniak, methanol en methaan die uit hernieuwbare energie en circulaire CO2 worden geproduceerd. 

Een propere, CO2 vrije, niet-vervuilende brandstof uit het meest voorkomende element op aarde: water. Voor de productie is veel energie nodig. Als die van aardgas komt heet het grijze waterstof, blauwe waterstof is het product van grijze waterstofproductie in combinatie met CO2-afvang en -opslag. Groene waterstof is gemaakt van wind en zon. Op die laatste zet België in. 

Waterstofderivaten, zoals ammoniak, methanol en methaan, die hernieuwbaar zijn wanneer zij uit hernieuwbare waterstof en circulair CO2 worden geproduceerd, bieden nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen. De groene waterstof is bedoeld voor activiteiten die niet zomaar kunnen overschakelen op elektriciteit zoals de zware industrie, het vrachtverkeer en de scheepvaart. 

“De zware industrie is verantwoordelijk voor 30% van de CO2-uitstoot in België. Net die sector is het meest geschikt om over te schakelen op groene waterstof. Wat goed is voor het klimaat is goed voor bedrijven en goed voor iedereen.”
Tinne Van der Straeten
federaal minister van Energie