07 jun 2016 17:08

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling presenteert een tool om de duurzaamheid van evenementen te evalueren.

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) is de motor achter het beleid inzake duurzame ontwikkeling in België. Eén van de thema’s waar het zich al enkele jaren mee bezighoudt, is de bevordering van duurzame evenementen. Met de realisatie van deze online tool, kan de impact van een evenement gemeten en verbeterd worden.


Voor wie is deze tool en waarvoor kan hij gebruikt worden?
Wanneer een evenement georganiseerd wordt, staat men niet altijd stil bij de mogelijke impact hiervan op de samenleving, economie of het milieu. Toch zullen organisatoren vaker gevraagd worden naar een duurzame organisatie van een evenement, waarbij er zo min mogelijke schade is aan het milieu en er een positieve impact op samenleving en de economie teweeggebracht wordt.
De tool is voorzien voor een heel brede waaier aan soorten evenementen. Wordt er een conferentie, een seminarie, een zakendiner, een tentoonstelling of een festival georganiseerd? Elk evenement kan via deze tool geëvalueerd worden. Daarnaast biedt de tool ook adviezen om de beste keuzes te maken bij de voorbereiding van het evenement.
In de toekomst zal de tool uitgebreid worden voor specifiekere sectoren, zoals muziekfestivals of salons en tentoonstellingen. Meer informatie hierover kan u binnenkort op de website van het FIDO terugvinden.


Hoe werkt de tool?
Via een online vragenlijst binnen diverse categorieën (locatie, catering, verblijf, mobiliteit, communicatie, enzovoort) wordt er een score berekend die weergeeft hoe duurzaam het evenement is. Naast een algemene score, krijgt de organisator ook een informatiekader bij elk van de besproken punten. Via deze tips kan hij/zij verbeteringen aanbrengen bij de organisatie van een volgend evenement. De tool gaat in op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling (sociaal, economisch en ecologisch) en gaat dus over meer dan enkel het organiseren van een milieuvriendelijk evenement.


Complementaire gids en tool
Daarnaast heeft het FIDO ook een gids ontwikkeld over dit thema. Deze gids volgt dezelfde structuur als de online tool en overloopt de verschillende aspecten van de organisatie van een evenement. Er staat nuttige informatie in, antwoorden op vragen, alsook elementen om na te denken over de keuze van plaats, voeding, logistiek, communicatie etc.

 

De online tool vindt u terug op deze link: http://duurzaamevenement.belgium.be/nl
Meer informatie over duurzame evenementen op de website van het FIDO: http://fido.belgium.be/nl/inhoud/duurzame-evenementen-0 of bij martine.vandervennet@ifdd.fed.be