30 aug 2012 19:12

Het Rijksarchief neemt deel aan Open Monumentendag!

Zaterdag 8 en zondag 9 september nemen de Rijksarchieven te Leuven en Brugge deel aan de Open Monumentendag in Vlaanderen. Muziek, woord en beeld is de leidraad.
Afspraak ook in de Rijksarchieven te Doornik, Namen en Eupen, in de universtiteitsbibliotheek van Bergen, het  stadhuis van La Roche-en-Ardenne of in Meix-le-Tige voor een reeks evenementen in het kader van de Erfgoeddagen in Wallonië, die dit jaar kozen voor “bekende Walen” (“Grandes figures en Wallonie”) als centraal thema.
Niet te missen tentoonstellingen en geleide bezoeken!

1) Rijksarchief te Leuven :
De leeszaal van het Rijksarchief is gevestigd in het voormalige Villerscollege, een rococogebouw uit 1764. Recent werd een nieuwe vleugel aangebouwd, uitgerust met de nieuwste technische snufjes om de archieven optimaal te bewaren. Er is plaats voor de opslag van 52 km archief. Met animatie en activiteiten van de kunstenorganisatie Sacred Places op het binnenplein.
• Rijksarchief te Leuven - Vaartstraat, 24 - 3000 Leuven.
• Zondag vanaf 10u tot 18u.
• rijksarchief.leuven@arch.be - 016 31 49 54.

 

2) Rijksarchief te Brugge :
Naast de tentoonstelling van de Stedelijke Musea Brugge "Opgravingen site voormalig predikherenklooster", zal het 'nieuwe' Rijksarchief (met de nieuwbouw en het gerestaureerde gebouw) in primeur aan het Brugse publiek worden getoond. Rondleidingen gebeuren door de archivarissen van de instelling en ervaren stadsgidsen van de stad Brugge.
Tevens zal in een Powerpointpresentatie de verdere geschiedenis van de site worden getoond: Dominicanenklooster, Rijkswacht en evolutie van de werf vanaf de start van de werken tot het huidige resultaat.

• Rijksarchief te Brugge – Predikherenrei 4 - 8000 Brugge.
• Zaterdag van 14u tot 18u – Zondag van 10u tot 18u.
• rijksarchief.brugge@arch.be - 050 61 09 18.

 

3) Rijksarchief te Doornik :
In het Rijksarchief te Doornik loopt een tentoonstelling over het archief van belangrijke figuren uit Picardisch Wallonië (“À la découverte des archives des figures de la Wallonie picarde”) en kan het publiek uitzonderlijk een geleid bezoek brengen aan de archiefbewaarplaatsen. 
Het Rijksarchief te Doornik is gevestigd in de lokalen van de voormalige en alom bekende drukkerij Casterman. In het kader van de herbestemming van de oude industriële site bleek de drukkerij een ideale locatie voor de bewaring van documenten over het plaatselijke en regionale verleden.
Het Rijksarchief te Doornik heeft in de loop der jaren zeer diverse archiefbestanden weten te verwerven: men vindt er archief van ondernemingen (Casterman, Meura, Carton), verenigingen (de Doornikse Koninklijke schermvereniging en de harmonie “Union de Frasnes”), architecten (Pierre Petit en André Winance, de architect van het gebouw dat in 1962 werd opgetrokken), musici (Abel Debourle), schilders (Edmond Dubrunfaut en Lionel Vinche), politici (Pierre Deschamps, voorzitter van het Europees Parlement en Jean Delvoye, burgemeester van Frasnes-lez-Anvaing).

• Rijkarchief te Doornik - Rue des Augustins, 20 - 7500 Doornik
• Zaterdag en zondag van 10.00 tot 12.30u en van 13.30u tot 17.00u.
• archives.tournai@arch.be - 069 22 53 76.

 

4) Rijkarchief te Namen :
Tijdens het Erfgoedweekend kan u voor een laatste keer een geleid bezoek brengen aan het huidige gebouw. Omwille van veiligheidsredenen en capaciteitsproblemen wordt aan de boulevard Cauchy namelijk een nieuw gebouw opgetrokken dat vanaf 2014 ook de nieuwe  archiefaanwinsten van de komende 25 jaar zal kunnen opvangen.
Het Rijksarchief te Namen organiseert een geleid bezoek met als titel “Les Archives de l'État à Namur et la famille Bovesse”. 
Het huidige gebouw van het Rijksarchief te Namen werd getekend door architect Alex Desruelles. Aanvankelijk was het bedoeld als koelruimte maar in 1927 werd er niet meer aan verder gebouwd. Op 17 december 1927 werd het beheer van het gebouw overgeheveld van het ministerie van Openbare Werken naar het ministerie voor Wetenschap en Kunst, en het Bestuur van Bruggen en Wegen zorgde ervoor dat het enigszins werd ingericht.
Tijdens de zomer van 1930 werden alle rijksarchiefverzamelingen uit Namen overgebracht naar het huidige gebouw in de rue d’Arquet.
De Naamse archivarissen konden er beschikken over 8.000 m2 ruime lokalen met archiefrekken. Als gevolg van de toepassing van de archiefwet van 1955 moest het Rijksarchief te Namen talrijke nieuwe archiefoverbrengingen kunnen opvangen. Jean Bovesse, conservator van het Rijksarchief te Namen, heeft daartoe grote verbouwings- en inrichtingswerken laten uitvoeren.
De opslagcapaciteit van de archieflokalen werd uitgebreid en ze kregen verwarming en elektriciteitsvoorziening. Jean Bovesse liet ook een totaal nieuw archiefdepot bouwen. Jean Bovesse en zijn vader François hebben door hun inzet, bouwwerken en het archief dat ze hebben nagelaten een rijke bijdrage geleverd aan het erfgoed van het Rijksarchief te Namen. 

• Rijkarchief te Namen - Rue d’Arquet, 45 - 5000 Namen
• Zaterdag en zondag van 10.00u tot 11.30u en van 13.30u tot 16.00u.
• archives.namur@arch.be - 081 65 41 98.

 

5) Rijksarchief te Eupen :
In het Rijksarchief te Eupen kan u een tentoonstelling bezoeken over politici (burgemeesters, Landräte, gouverneur Baltia), economisten (Rehrmann, Peters, enz.), belangrijke figuren uit de culturele wereld (Laurenz Mefferdatis en Johann Conrad Schlaun, August Tonnar, Alfred Toussaint) en kerkelijke personaliteiten (rector Robert Ernst, abt Arnolds, Josephine Koch, enz.).

• Rijkarchief te Eupen - Kaperberg 2-4 - 4700 Eupen
• Zaterdag en zondag van 13.00u tot 18.00u.
• staatsarchiv.eupen@arch.be - 087 55 43 77.

 

6) In de universiteitsbibliotheek van Bergen :
In de universiteitsbibliotheek van Bergen kan u een tentoonstelling bezoeken met als thema “Artistes et Patrimoine à Mons”, die wordt georganiseerd in samenwerking met het Rijksarchief te Bergen.
Het Rijksarchief en de universiteitsbibliotheek van Bergen hebben een tentoonstelling opgezet op basis van originele stukken uit hun archief. De tentoonstelling wil een aantal artiesten in de kijker zetten die in het verleden in Bergen of in het buitenland bekendheid hebben genoten, zoals Roland de Lassus (1532-1594), de architecten Claude-Joseph de Bettignies (1675-1740), Charles Sury (1814-1865) en Joseph Hubert (1822-1910), de etser Auguste Danse (1829-1929) oprichter van een graveurschool , enz.

• Universiteitsbibliotheek van Bergen - Rue Marguerite Bervoets, 2 - 7000 Bergen
• Zaterdag en zondag van 9.30u tot 17.00u.
• archives.mons@arch.be - 065 400 460.

 

7) Stadhuis van La Roche-en-Ardenne :
Tentoonstelling : “Dans la foulée de Jean l’Aveugle, les documents se dévoilent”, in samenwerking met het Rijksarchief te Saint-Hubert.
In het stadhuis van La Roche-en-Ardenne, op enkele meter van het feodaal kasteel, loopt een tentoonstelling rond de figuur van Jan I, koning van Bohemen en hertog van Luxemburg, bijgenaamd Jan de Blinde.  Hij heeft een belangrijke stempel gedrukt op de geschiedenis van de stad, die van hem in 1331 haar vrijheden verkreeg. Het Rijksarchief te Saint-Hubert leent voor deze tentoonstelling een aantal belangrijke authentieke documenten uit. Deze stukken uit de middeleeuwen en de hedendaagse tijd bieden u een inzicht in de betekenis van Jan de Blinde voor de geschiedenis van La Roche-en-Ardenne en geven u heel wat boeiende informatie over de prinsen en provoosten van het stadje.

• Hôtel de ville - Place du Marché, 1 - 6980 La Roche-en-Ardenne

 

8) Meix-le-Tige (Saint-Léger)
Plaatselijk archief is een onmisbare bron voor de geschiedschrijving van onze dorpen en hun inwoners. Vooraleer dit rijke erfgoed kan worden bestudeerd, moeten uiteraard passende maatregelen worden genomen om het te vrijwaren en toegankelijk te maken.
Sedert 2008 werken het Rijksarchief te Aarlen en het gemeentebestuur van Saint-Léger samen om de duurzaamheid en de toegankelijkheid te verzekeren van het historisch archief van de fusiegemeenten Saint-Léger, Châtillon en Meix-le-Tige. De documenten werden in bewaring gegeven bij het Rijksarchief te Aarlen dat ze dankzij een financiële tussenkomst van de gemeente kon inventariseren en adequaat verpakken.
Zondagnamiddag 9 september 2012 zullen leden van de heemkundige kring van Saint-Léger en medewerkers van het Rijksarchief te Aarlen een voorstelling geven van de gloednieuwe inventaris met het archief van Meix-le-Tige, van enkele archiefstukken van de vroegere fusiegemeentes evenals van de beschikbare genealogische bronnen (registers van de burgerlijke stand, parochieregisters en de minder bekende bevolkingsregisters). Een must voor al wie zijn stamboom wil beginnen opmaken of aanvullen!
• Kerk van  Meix-le-Tige - Rue de l’église – Meix-le-Tige
• Zat. van 10u tot 12u en van 14u tot 18u en zon. van 10u tot 18u.
archives.arlon@arch.be - 063 22 06 13