05 jun 2012 14:35

Het Rijksarchief te Namen krijgt een nieuw gebouw!

Op maandag 4 juni 2012 werd in aanwezigheid van Minister van Wetenschapsbeleid Paul Magnette officieel de eerste steen gelegd van het nieuwe gebouw van het Rijksarchief te Namen. Als het nieuwe gebouw klaar is, kan zowat 4 km archief dat nu verspreid over Rijksarchieven in andere provincies wordt bewaard, terugkeren naar Namen. Het nieuwe Rijksarchief aan de boulevard Cauchy heeft voldoende opslagcapaciteit om de aangroei van archief gedurende zeker 25 jaar te kunnen waarborgen: met zijn bruto-oppervlakte van 9 431 m² zal het ongeveer 35 strekkende kilometer archief kunnen bewaren.

Naast archiefmagazijnen zal het nieuwe gebouw ook beschikken over een leeszaal voor het publiek waar originele archiefstukken kunnen worden geraadpleegd, een zaal voor de raadpleging van microfilms en van gedigitaliseerde archieven, een rechtstreeks toegankelijke bibliotheek, een seminariezaal, een polyvalente zaal, een cafetaria en technische lokalen. Vlakbij het station gelegen, is het makkelijk bereikbaar voor al wie aan historisch of genealogisch onderzoek wil doen. De nieuwbouw zou eind 2013 klaar moeten zijn.

Het Rijksarchief te Namen bewaart in zijn huidige gebouw aan de rue d’Arquet 45 ongeveer 8 km archief, maar heeft momenteel nood aan opslagruimte voor zowat 16 strekkende km. Voor de komende 25 jaar wordt de benodigde capaciteit geraamd op 29,7 kilometer. Het huidige verouderde gebouw beantwoordt niet meer aan de moderne normen: de opslagruimte voor het archief kan onmogelijk worden uitgebreid en de leeszaal is veel te klein.

Het nieuwe gebouw dat door het Rijksarchief te Namen zal worden ingenomen, zal door de Regie der Gebouwen worden gehuurd voor een termijn van 25 jaar met aankoopoptie op het einde van het huurcontract.

Het Rijksarchief verwerft en bewaart archief van hoven en rechtbanken, overheidsadministraties, notarissen… maar ook van bedrijven, verenigingen, politici en particulieren die een belangrijke rol speelden in het openbare leven. De archiefbestanden zijn zeer verscheiden en beslaan meerdere eeuwen geschiedenis. Het oudste archiefstuk dat door het Rijksarchief wordt bewaard, een document uit de 8ste eeuw, wordt trouwens in Namen bewaard.

Het Belgisch Rijksarchief heeft al sinds 1848 een vestiging in Namen. Tot in 1930 was deze ondergebracht in een vleugel van het justitiepaleis van Namen.
In 19 vestigingen verspreid over het hele land beheert het Rijksarchief meer dan 250 kilometer archief.