21 sep 2005 17:16

Hoger onderwijs en het recht op kinderbijslag

Ingevolge de hervormingen van het hoger onderwijs met de nieuwe Bachelor-Masterstructuur werden de toekenningsvoorwaarden voor de kinderbijslag voor studenten grondig en ingrijpend hervormd. Om de gezinnen efficiënt te informeren, geeft de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers een folder uit voor de + 18 jarigen en hun ouders. De folder “Ik ga hoger onderwijs volgen… wat met mijn kinderbijslag” biedt praktische, overzichtelijke informatie en kan bij de RKW worden aangevraagd of worden gedownload van de website.

Ingevolge de hervormingen van het hoger onderwijs met de nieuwe Bachelor-Masterstructuur werden de toekenningsvoorwaarden voor de kinderbijslag voor studenten grondig en ingrijpend hervormd. Om de gezinnen efficiënt te informeren, geeft de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers een folder uit voor de + 18 jarigen en hun ouders. De folder “Ik ga hoger onderwijs volgen… wat met mijn kinderbijslag” biedt praktische, overzichtelijke informatie en kan bij de RKW worden aangevraagd of worden gedownload van de website.

Vanaf het academiejaar 2005-2006 geldt een gewijzigde regeling voor de toekenning van de kinderbijslag aan studenten hoger onderwijs. In de nieuwe toekenningsvoorwaarden werd de complexiteit van de BaMa-hervormingen verwerkt met een maximale bestendiging van het recht op kinderbijslag terwijl tegelijk ook een vereenvoudiging gerealiseerd wordt voor situaties van winstgevende activiteit. Wie in het studiepuntensysteem studeert en jonger is dan 25, behoudt de kinderbijslag tijdens het ganse academiejaar als hij ten laatste op 30 november ingeschreven is en blijft in het hoger onderwijs voor minstens 27 studiepunten. Wie (nog) niet in het studiepuntensysteem studeert, behoudt de kinderbijslag als hij voltijds onderwijs volgt of als hij ingeschreven is voor minstens 13 lesuren per week. Studeert men in een gemengd systeem (deels studiepunten, deels lesuren) dan worden de studiepunten omgerekend naar lesuren. De thesisstudent heeft recht op kinderbijslag gedurende maximum 1 jaar ingaand na de laatste zomervakantie tot de indiening van de eindverhandeling. Studenten mogen met behoud van hun kinderbijslag werken tijdens de zomervakantie (juli, augustus, september) zonder uur- of inkomensbeperking, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige) en ongeacht het type van de overeenkomst (arbeidsovereenkomst voor studenten, gewone arbeidsovereenkomst). Tijdens het academiejaar is er slechts één beperking: de student mag maximaal 240 uur per kwartaal werken. Deze norm zal vanaf oktober 2005 per kwartaal gecontroleerd worden via de driemaandelijkse multifunctionele aangifte van de werkgevers (DMFA). Ingeval van overschrijding van de kwartaalnorm wordt de ten onrechte betaalde kinderbijslag voor het volledige kwartaal teruggevorderd. Schoolverlaters die werken tijdens de zomervakantie volgend op het einde of de stopzetting van de studies, behouden hun kinderbijslag tijdens het 3e kwartaal indien er maximum 240 uur gepresteerd wordt. Voor alle informatie over kinderbijslag kunt u steeds terecht bij de RKW op onze website www.rkw.be of op het groene nummer 0800 94 434. Voor meer concrete informatie staat de RKW u graag persoonlijk te woord per brief, fax, in zijn onthaalkantoor of per e-mail: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 9 (onthaal) of 70 (postadres) - 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Fax: 02-237 24 70 E-mail: info.bemiddeling@rkw-onafts.fgov.be De Rijksdienst is elke werkdag doorlopend van 8 tot 17 uur bereikbaar.