24 jun 2016 12:47

ICDO publiceert haar activiteitenverslag 2015

Op internationaal niveau is 2015 het jaar van de goedkeuring van de SDG’s. Op federaal niveau staat 2015 in het teken van de voorbereiding van de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de federale organisaties. Dat gebeurde onder meer door:

de aanzet voor een strategische aanpak om duurzame ontwikkeling te integreren in de federale organisaties;

de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de bestuursovereenkomsten van de federale overheidsdiensten;

het opstellen van een eerste GRI-duurzaamheidsverslag door zes federale overheidsdiensten;

het uitwerken van een methodologie voor de federale overheidsdiensten voor het opstellen van een jaarlijks actieplan duurzame ontwikkeling;

de organisatie van een rapportering over de federale overheidsopdrachten;

de voorbereiding van het nationaal actieplan “Bedrijven en Mensenrechten”