23 apr 2015 16:10

Jaarverslag 2014 van de federale Ombudsman

Gisteren, woensdag 22 april, hebben Catherine De Bruecker en Guido Herman, de federale ombudsmannen, hun activiteitenverslag gebaseerd op de klachten behandeld in 2014, aan het Parlement voorgesteld.

Het centrale thema dit jaar: de impact van de toenemende globalisering op de relaties tussen de burger en de administratie.

Het behouden van de kinderbijslag na een vertrek naar het buitenland
Het rijden op Belgische wegen met een in het buitenland ingeschreven wagen van een kennis
De aankoop van een goed in een buurland
Het ontvangen van bezoek van een familielid uit het buitenland

Zoveel op het eerste zicht doodnormale dingen die toch de moeilijkheden voor de administraties aan het licht brengen om zich aan nieuwe maatschappelijke realiteiten van de 21ste eeuw aan te passen.

De oplossingen die in de individuele dossiers tot stand komen, zijn een aanzet voor meer structurele hervormingen.

15 vroeger gedane aanbevelingen konden in 2014 op de positieve kant van de balans worden geplaatst.

De ombudsmannen formuleerden 5 nieuwe aanbevelingen: het afwegen van het hoger belang van het kind, de financiering en het beheer van de gerechtskosten, de verlaging van de telefoontarieven in de gevangenissen, het onderzoek van de visumaanvragen met betrekking tot het familiaal bezoek, de aflevering van inschrijvingsplaten voor ‘proefritten’.


Lees de persmap en raadpleeg het jaarverslag 2014.