01 mrt 2021 14:03

Jérôme Aass start als Franstalig federaal ombudsman

Op maandag 1 maart 2021 legde Jérôme Aass de eed af als Franstalig federaal ombudsman. Hij volgt Catherine De Bruecker op en begint aan een zesjarig mandaat samen met zijn Nederlandstalige collega David Baele.

Jérôme Aass legde op maandag 1 maart 2021 de eed af als Franstalig federaal ombudsman bij de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Eliane Tillieux. Jérôme Aass werkt bij de federale Ombudsman sinds de instelling werd opgericht in 1997.

De Kamer van volksvertegenwoordigers benoemde hem op 14 januari 2021. Hij zal de instelling de volgende zes jaar besturen samen met zijn collega David Baele, Nederlandstalig federaal ombudsman.

Vertrek van Catherine De Bruecker

Jérôme Aass volgt Catherine De Bruecker op, die 15 jaar lang federaal ombudsvrouw was. Catherine De Bruecker trad in dienst bij de federale Ombudsman in 1999, waar ze zich specialiseerde in de bescherming van fundamentele rechten en het domein van asiel en migratie. In 2005 werd ze federaal ombudsvrouw. Ze bekleedde twee mandaten. Ze was nauw betrokken bij het netwerk van Belgische ombudsmannen (ombudsman.be) waar ze enkele jaren het voorzitterschap van waarnam. Als actief lid van de Raad van Bestuur van het International Ombudsman Institute, heeft zij ook bijgedragen tot de erkenning van de functie van ombudsman op internationaal niveau.

Wat doet de federale Ombudsman?

De federale Ombudsman is een onafhankelijke collaterale instelling van het federale Parlement. Hij onderzoekt de klachten van de burgers over federale administraties en zoekt oplossingen via dialoog. Op basis van klachten of op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers verricht hij onafhankelijke onderzoeken naar de werking van overheidsdiensten en ziet hij toe op de rechten van de burgers. Via zijn Centrum Integriteit onderzoekt hij ook meldingen van misbruik en fraude binnen de federale overheidsdiensten en beschermt hij klokkenluiders.

Op basis van deze onderzoeken doet hij aanbevelingen om de werking van de administratie en de wetgeving te verbeteren. Hij brengt verslag uit aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Door zijn verschillende missies is de federale Ombudsman een natuurlijk aanspreekpunt voor burgers die problemen hebben met een administratie en een referentiecentrum voor de overheid inzake goed bestuur.

> Contacteer de federale Ombudsman