11 jul 2016 16:28

Ketenoverleg varkenssector: de varkenshouders ontvangen deze week de eerste betalingen

Op de vergadering van 21 december 2015, onder het voorzitterschap van de heer Willy BORSUS, minister van Landbouw, en de heer Kris PEETERS, minister van Economie, zijn alle partners van het “Ketenoverleg” unaniem akkoord gegaan met een tekst om een dringende maatregel in te voeren in het kader van de crisis in de varkenssector. Deze week treedt een nieuwe stap van dit akkoord concreet in werking met de eerste betalingen aan de varkenshouders.

Sinds de inwerkingtreding van het Russische sanitaire embargo op varkensvlees in januari 2014 en het politieke embargo in augustus 2014, zijn de varkensvleesprijzen op de markten immers sterk gedaald. Volgens de laatste studie van de FOD Economie gepubliceerd in juni 2016 is de prijs betaald aan de varkensvleesproducenten met 22,2% gedaald tussen het eerste kwartaal van 2013 (voor het sanitaire embargo) en het eerste kwartaal van 2016.

 

Willy BORSUS zei het volgende: “Het is duidelijk dat deze prijstoeslag toegekend aan de varkenshouders de crisis niet oplost, maar hen wel een beetje financiële ademruimte geeft. Alle kleine stappen zijn nodig, gelet op de rampzalige situatie van de varkenshouders. Anderzijds maken deze vernieuwende en unieke akkoorden op Europees niveau een discussie mogelijk tussen de partners van het ketenoverleg die op die manier de plaats van elke actor in de keten respecteren. Bovendien bestuderen andere lidstaten momenteel dit instrument.”

 

Ter herinnering, sinds 23 mei wordt een fonds van maximaal 15 miljoen euro opgebouwd voor een maximale periode van een jaar. De slachthuizen, uitsnijderijen en de groothandelaars in vers Belgisch varkensvlees factureren een toeslag aan de slagers, restauranthouders of distributeurs die willen deelnemen aan de uitvoering van het akkoord. Deze toeslag, tussen 10 en 15 eurocent per kilogram varkensvlees naargelang de verwerkingsgraad, wordt vervolgens vrij doorgerekend door de deelnemende handelaars aan de consument. 
Deze toeslagen zullen vervolgens worden betaald aan de varkenshouders. Op die manier zal elke ontvangen euro volledig terechtkomen bij de Belgische varkenshouders.

 

De distributeurs, slagers en horecazaken kunnen hun deelname aan het initiatief kenbaar maken via een logo met de slogan “Wij doen mee – omdat onze varkenshouders onze steun nu dringend nodig hebben”. Elke deelnemer bepaalt zelf of hij de toeslag doorrekent aan de klant en op welke manier. Het logo zal ervoor zorgen dat de consument een verkoopspunt met volledige kennis van zaken kan kiezen dat aan het initiatief deelneemt.

 

Deze week zullen de Belgische varkenshouders dus een eerste betaling ontvangen op basis van de verzamelde prefinanciering, en dit voor een totaal bedrag van 7,5 miljoen euro. De eventuele betaling van het saldo zal na een jaar volgen wanneer het maximale budget, vastgelegd op 15 miljoen euro, bereikt zal zijn.

 

Ter herinnering, dit proces zal worden gecontroleerd door de diensten van de FOD Economie.

Deze maatregel is uitzonderlijk, eenmalig en niet verlengbaar.