02 apr 2014 14:38

Kinderbijslag: de deelstaten doen hun intrede in het Beheerscomité

Vandaag woensdag 2 april 2014 is voor de kinderbijslag een belangrijke datum. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) verwelkomt in zijn Beheerscomité 12 vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de GGC.  "Voor ons komen de gezinnen op de eerste plaats en we doen er alles aan opdat de bevoegdheidsoverdracht in alle rust kan verlopen, zonder gevolgen voor de uitbetaling van de kinderbijslag",  verklaart Tania Dekens,  administrateur-generaal van de RKW.

Op 1 juli gaat de bevoegdheid voor de kinderbijslag over naar de Gemeenschappen en de GGC. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW*) blijft het kinderbijslagstelsel beheren tijdens de hele overgangsperiode, die, in het kader van de 6e Staatshervorming, moet aflopen op 31 december 2019.

Het Beheerscomité is vanaf april uitgebreid met 3 effectieve leden en 1 plaatsvervangend lid van de Vlaamse Gemeenschap, 2 effectieve leden en 1 plaatsvervangend lid van het Waalse Gewest, 1 effectief en 1 plaatsvervangend lid van de Duitstalige Gemeenschap en 2 effectieve leden en 1 plaatsvervangend lid van de GGC. Daarnaast zijn zoals vroeger de wergevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd en ook gezinsorganisaties, vrouwenbewegingen, sociale organisaties en de vereniging van de kinderbijslagfondsen.

Het Beheerscomité komt één keer per maand samen en neemt de beslissingen over het algemeen beheer van de instelling.

Wat betekent het voor de deelstaten om nu in het Beheerscomité van de RKW te zetelen en wat verwachten zij daarvan? We geven het woord aan de nieuwe leden zelf:

"Het gezinsbeleid ligt mij heel nauw aan het hart, in het bijzonder ook de ondersteuning van de meest kwetsbare gezinnen. De kinderbijslag  is een mooi instrument om gezinnen te ondersteunen.  Via het beheerscomité hoop ik dit gezinsbeleid mee vorm te geven, zeker nu de bevoegdheid naar Vlaanderen komt" zegt mevrouw Katrien Verhegghe, administrateur-generaal van Kind en Gezin.

"Dit is een historisch moment, we kunnen nu  onze verantwoordelijkheid opnemen voor een belangrijk stuk sociale zekerheid, want via de kinderbijslag krijgt Wallonië een extra mogelijkheid om de gezinnen concreet te ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat we onze plaats kunnen innemen in het Beheerscomité en het gevoerde beleid kunnen opvolgen. Wij stellen daarbij het volste vertrouwen in de RKW, die het beheer van de overgangsperiode op zich neemt, want we weten dat we allen samen gaan werken aan de continuïteit, ten dienste van de gezinnen. " Dat zijn de woorden van Françoise Lannoy, kabinetschef van het Waalse Gewest (Santé et Action sociale).

Contact:
Joke Verbeek (joke.verbeek@rkw.be - 02/237 25 42 - 0471/09 80 94)
www.rkw.be

(*) Naast de kinderbijslag voor werknemers en voor het overheidspersoneel (de overnames vinden plaats tussen nu en september) zullen de RKW en de Kinderbijslagfondsen vanaf 1 juli 2014 ook de kinderbijslag voor zelfstandigen beheren. Om  uitdrukking te geven aan die nieuwe situatie  wordt de RKW op die dag FAMIFED, Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag.