27 jun 2014 12:50

Kinderbijslag: kind van een zelfstandige krijgt evenveel als kind van een loontrekkende

Vanaf 1 juli zal het eerste kind van een zelfstandige dezelfde kinderbijslag ontvangen als het eerste kind van een loontrekkende. Momenteel ontvangt het eerste kind van een zelfstandige 84,43 euro, tegen 90,28 euro voor het eerste kind van een loontrekkende.

Nog een belangrijke stap voorwaarts vanaf 1 juli is dat het enige kind of het jongste kind van een zelfstandige ook recht zal hebben op de leeftijdstoeslag, zoals al het geval was voor de loontrekkenden.

 

Voor Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Zelfstandigen: “Deze gelijkschakeling maakt een einde aan een onrechtvaardige situatie. In 2003 ontving een kind van een zelfstandige de helft van de kinderbijslag die werd betaald aan een kind van een loontrekkende. Na meer dan 10 jaar onderhandelen binnen de regering, zal een kind van een zelfstandige eindelijk dezelfde kinderbijslag ontvangen als een kind van een loontrekkende. Sinds 2003 is de kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige met 53€ gestegen. Dit betekent een toename met maar liefst 140%!”