04 apr 2014 13:41

Levensmiddelenhygiëne: vereenvoudiging van de wetgeving

Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, is verheugd dat de Ministerraad vandaag haar ontwerp van koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne heeft goedgekeurd.

Dit ontwerp van koninklijk besluit vervangt 3 bestaande KB’s en is erop gericht de wetgeving die van kracht is, te verduidelijken en te vereenvoudigen.

De nieuwe tekst verduidelijkt het toepassingsgebied van deze wetgeving, maar ook de algemene vereisten inzake hygiëne en koeltemperaturen.

Net zoals het koninklijk besluit “hoeveproducten”, dat begin dit jaar werd gepubliceerd, biedt dit ontwerp binnen het kader dat die wetgeving toestaat ook de mogelijkheid af te wijken van de Europese regelgeving, met name voor de verkoop van plantaardige producten of de lokale verkoop van vlees.

De vereenvoudigingen in het KB hebben vooral betrekking op de B2C-sector (rechtstreekse verkoop aan de consument). Het gaat bijvoorbeeld om slagerijen, bakkerijen, kruidenierszaken, detailhandel, directe verkoop op de hoeve, restaurants, frituren…

 

Minister Laruelle : “Vereenvoudigen betekent niet dat de hygiënevoorschriften worden afgezwakt. Het niveau van de voedselveiligheidsvereisten blijft hetzelfde. Maar we gaan eerder focussen op resultaats- dan op middelenverbintenissen. Zo zal een slager niet meer verplicht zijn om te investeren in de bouw of de inrichting van een afgescheiden lokaal om sommige bereidingen te maken. Hij zal zijn producten kunnen bewerken en verkopen in dezelfde ruimte, zolang de hygiëneregels maar nageleefd worden.”