21 feb 2014 14:27

Wijziging van de bepalingen inzake moederschapshulp voor de vrouwelijke zelfstandigen

Sabine LARUELLE, minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, en Joëlle MILQUET, vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, zijn verheugd dat de Ministerraad het ontwerp van wijziging heeft goedgekeurd inzake de moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen.

In het kader van het Familieplan dat door minister LARUELLE werd ingevoerd, genieten vrouwelijke zelfstandigen momenteel een moederschapsverlof van 8 weken. Dit verlof, dat korter maar flexibeler is dan in het stelsel van de loontrekkenden, wordt vervolledigd met een maatregel voor moederschapshulp in de vorm van 105 dienstencheques. De combinatie van deze twee maatregelen biedt de vrouwelijke zelfstandige de flexibiliteit die nodig is voor haar beroepsactiviteit.

 

De voorwaarden om het recht te kunnen openen op deze 105 dienstencheques, zijn momenteel echter niet dezelfde als die voor het recht op moederschapsverlof. Dit veroorzaakt situaties waarbij de moeder enkel moederschapsverlof geniet, zonder de dienstencheques te krijgen. Dit ontwerp wil deze situatie uit de wereld helpen.

 

Twee belangrijke voorwaarden om dienstencheques te kunnen genieten, worden geschrapt:

 

1. De zelfstandige moeder moet niet meer gedurende minstens twee kwartalen aangesloten zijn en de betrokken sociale bijdragen betaald hebben;


2. de verplichte herneming van de zelfstandige activiteit wordt vervangen door de voorwaarde een beroepsactiviteit uit te oefenen in hoofdberoep in om het even welke sector.

 

Zo zal een zelfstandige moeder die net voor haar bevalling een zelfstandige activiteit aanvat, voortaan gebruik kunnen maken van de 105 dienstencheques in aanvulling op haar moederschapsverlof. Deze correctie komt met name tegemoet aan een vraag van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen.

 

Ook zal een moeder die haar zelfstandige activiteit stopzet op het moment van de bevalling om na haar moederschapsrust van 8 weken over te schakelen naar een statuut van loontrekkende, ook aanspraak kunnen maken op de toekenning van 105 dienstencheques.


Voor minister LARUELLE : “Voortaan zal elke zelfstandige moeder, die recht heeft op moederschapsverlof in het stelsel van de zelfstandigen, 105 dienstencheques voor een totaal bedrag van 892,50 euro kunnen genieten. Deze maatregel is op 1 januari 2014 in werking getreden.”

 

Voor minister MILQUET: “Deze correctie maakt een einde aan een belangrijke discriminatie. Voortaan zullen alle vrouwen met een statuut van zelfstandige die in moederschapsverlof zijn, deze 105 dienstencheques kunnen genieten.”