09 mei 2014 12:22

Kinderbijslag van het spoorwegpersoneel betaald door RKW

Het spoorwegpersoneel kan op beide oren slapen. De Rijksdienst voor Kinderbijslag (RKW)  betaalde gisteren voor het eerst hun gezinsbijslag uit. In de volgende weken, nog 39.200 dossiers (Centrale Dienst van Vaste Uitgaven en Defensie) over te nemen !

Met het oog op de uitvoering van de 6de Staatshervorming, zullen de dossiers van overheidsdiensten die vandaag nog zelf kinderbijslag uitbetalen stapsgewijs geïntegreerd bij het kinderbijslagfonds van de RKW. Het centraliseren van alle betalingen komt een nog efficiëntere organisatie van de kinderbijslag ten goede. Doel is om de continuïteit van de uitbetaling van de kinderbijslag aan de gezinnen te garanderen tijdens de overdracht van de bevoegdheid naar de federale entiteiten.


Na de overname van de dossiers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, de Hogeschool Gent, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service public de Wallonie, SEPAC Région wallonne et Communauté française, Societé wallonne de Crédit social, Université de Liège, AWIPH, AWEX en Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), begint in mei 2014, de tweede fase van de overnames. In die fase neemt RKW de dossiers van HR Rail, CDVU en Defensie over.


Om de werklast van de overdracht te verlichten, worden de dossiers van HR Rail automatisch behandeld door de provinciale bureaus van de Rijksdienst op basis van de woonplaats van de rechthebbende.


Na die overnames zal de RKW jaarlijks 1,5 miljard euro kinderbijslag uitbetalen en in totaal 326.000 dossiers beheren verdeeld over alle sectoren.


Samen met de 13 kinderbijslagfondsen en de RSZPPO, blijft RKW een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de gezinnen garanderen. In het geval van HR Rail zullen alle betrokkenen via een persoonlijke brief in de loop van april 2014 worden ingelicht over de overdracht van de bevoegdheid. In die brief deelt RKW ook het beherend RKW-bureau mee en de contactcoördinaten van de dossierbeheerder.


Vanaf 1 juli 2014 neemt RKW ook de dossiers van de zelfstandigen over. Zijn naam verandert op dezelfde dag naar FAMIFED, federaal agentschap voor de kinderbijslag.