01 jun 2017 12:25

Kinderbijslag verschillend per regio

Zoals opgelegd door de 6de Staatshervorming is kinderbijslag sinds 1 juli 2014 in België een regionale bevoegdheid. De deelentiteiten (mn. Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, Waals Gewest en GGC) kunnen sindsdien, onafhankelijk van elkaar, beslissen over het bedrag dat wordt toegekend binnen hun entiteit.
In die context heeft de Vlaamse overheid beslist om in 2017 wat betreft de kinderbijslag geen rekening te houden met de overschrijding van de index. 
Vanaf juni 2017 (eerste uitbetaling kinderbijslag op 30 juni voor de publieke sector en op 8 juli voor de werknemers en zelfstandigen) zullen kinderen met een woonplaats in Vlaanderen een ander bedrag ontvangen dan kinderen met een domicilie in de andere deelentiteiten: waar het bedrag voor kinderen gedomicilieerd in Vlaanderen gelijk blijft, zal het in andere entiteiten licht stijgen.
De niet-indexering betreft enkel de toe te kennen bedragen, in Vlaanderen worden de inkomensplafonds gebruikt voor de toekenning van bepaalde sociale toeslagen, wél aangepast aan de nieuwe index, net als in alle andere deelentiteiten.
Voor een gedetailleerd overzicht van de bedragen in de verschillende deelentiteiten, zie http://brussel.famifed.be/nl/bedragen.

Contactpersonen :

  • Joke Verbeek (NL) 0471 09 80 94
  • Pascale Mégal (FR) 0474 85 32 92