27 jan 2011 17:38

Kinderbijslag voor iedereen op de 8ste van de maand

Vanaf augustus zullen alle gezinnen binnen het werknemersstelsel hun kinderbijslag krijgen op dezelfde dag, namelijk de 8ste van de maand.

Vanaf augustus zullen alle gezinnen binnen het werknemersstelsel hun kinderbijslag krijgen op dezelfde dag, namelijk de 8ste van de maand.

Vanaf augustus zullen alle gezinnen binnen het werknemersstelsel hun kinderbijslag krijgen op dezelfde dag, namelijk de 8ste van de maand.

Vanaf augustus zullen alle gezinnen binnen het werknemersstelsel hun kinderbijslag krijgen op dezelfde dag, namelijk de 8ste van de maand.

De nieuwe betalingsdatum komt er om binnen het werknemersstelsel eenvormigheid te creëren. Alle gezinnen zullen voortaan hun kinderbijslag op dezelfde dag krijgen.   In de praktijk betekent de nieuwe betalingsdatum dat meer dan 80 % van de uitbetalingen twee dagen vroeger zullen gebeuren. De meeste gezinnen, die hun kinderbijslag nu op de 10de van de maand krijgen, zullen dus vroeger betaald worden.   Voor de gezinnen die hun kinderbijslag nu voor de 10de krijgen, wordt de vaste betalingsdatum geleidelijk ingevoerd. Vanaf april zullen de uitbetalingen op de 5de, in mei op de 6de en in juni en juli op de 7de gebeuren.   Gezinnen met vragen kunnen terecht bij hun kinderbijslagfonds.