09 nov 2022 08:42

Lancering van de website EnergyWatchers.be om je energieverbruik en je energiefactuur te helpen afslanken

Vandaag lanceert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met minister Van der Straeten, een nieuwe website die via meer dan honderd tips de burgers wil helpen hun verbruik en dus hun energierekening te verlagen. En die uiteraard ook de bedoeling heeft de CO2-uitstoot van ons land te verminderen, een boodschap die in deze eerste dagen van de COP27 een bijzondere weerklank zal vinden.

EnergyWatchers is een website met meer dan 115 energiebesparende tips, verdeeld over 5 domeinen (groene energie, huisvesting, huishoudelijke apparaten, reizen en verbruik) en gerangschikt volgens hun impactniveau. Er zijn verschillende soorten tips: gedragstips, aankooptips, en milieutips, tips in verband met premies en INFO-tips met bijkomende informatie. Ten slotte geeft elke tip ook een investeringsniveau weer (van 0 tot meer dan 10.000 euro), zodat iedereen zijn keuze kan maken om in actie te schieten, in functie van de eigen middelen.

De site hanteert een positieve en bemoedigende aanpak. Via zijn 28 calculators wil de site het energieverbruik of de gerealiseerde besparing zo concreet mogelijk voorstellen; en dit steeds op 3 manieren: in kWh, in euro of in kg CO2-uitstoot). Iedereen heeft de vrijheid om snel de in de berekeningen voorgestelde gemiddelde cijfers te gebruiken, maar kan er ook voor opteren om deze cijfers volledig te personaliseren aan de hand van het eigen profiel (en vervolgens op te slaan).

De site herinnert ook aan de beschikbare regionale premies en federale steun.

Ten slotte zullen de jongste bezoekers een systeem van te winnen badges op prijs stellen, vergelijkbaar met sporttrofeeën of scoutsbadges.

De site, een initiatief van de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, werd aanvankelijk in 2006 gelanceerd onder de naam energivores.be. Deze volledige herziening in 2022, zowel qua inhoud als qua vorm, was de aanleiding voor een naamsverandering in EnergyWatchers, waarbij de nadruk wordt gelegd op het persoonlijk initiatief.

De inhoud is het resultaat van het werk van de deskundigen van de Dienst Klimaatverandering en de input van en nalezing door gespecialiseerde organisaties (zoals ODE en Edora, Groen Licht Vlaanderen), terwijl Ecolife vzw hulp bood bij de ontwikkeling van de calculators.

In de komende maanden zal de site nieuwe tips bevatten over vliegtuigreizen, internet- en data-gebruik, voeding en textiel.

"De website geeft bijkomende tips en tricks om energie en geld te besparen. Ook zonder grote investeringen of extreme ingrepen kunt u honderden euro’s besparen op uw energiefactuur. Al heel veel Belgen doen grote en kleine inspanningen die samen een groot verschil maken. Energie-besparingen zijn niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu, omdat ze het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Ze verkleinen ook de afhankelijkheid van Rusland.”
Tinne Van der Straeten
federaal minister van Energie

EnergyWatchers.be in enkele cijfers
 

115 tips (meer tips volgen nog) :

 • onderverdeeld in 5 domeinen: groene energie, woning, elektro, verplaatsingen, consumptie
 • ingedeeld in 5 categorieën: aankoop, gedrag, milieu, premies en informatie
 • met een impactniveau (van 1 tot 4)
 • met een investeringsniveau (van 0 tot 4)

28 calculators begeleiden deze tips (bv. voor de vervanging van oude vensters door hoogrendementsglas). Zij tonen het resultaat van de gewenste acties concreet door het weergeven van :

 • de bespaarde energie, in kWh
 • de financiële besparing, in euro
 • de CO2-besparing(in kg CO2, maar ook in ballon- of tankerequivalenten)

De calculators zijn volledig aanpasbaar aan de persoonlijke situatie, met gegevens die kunnen worden opgeslagen in een persoonlijke ruimte (zie hieronder)

een ‘alle-tips-pagina’ om tips te zoeken, met tal van filters

een module voor de vervanging van oude lampen

een CO2-gids voor nieuwe wagens:

 • deze bevat alle in België verkochte nieuwe auto's (gegevens van Febiac)
 • je kan selecteren op basis van o.m. het merk/model, het type wagen, de soort aandrijving (elektrisch, hybride of verbrandingsmotor) en de maximale CO2-uitstoot
 • de selectie toont voor elke model het energieverbruik (brandstof of kWh), de CO2- en NOx-uitstoot, enz.

een persoonlijke ruimte die je toelaat om

 • je woningprofiel te personaliseren (aantal personen in het huishouden, type woning, oppervlakte, energiebron voor verwarming, enz.)
 • de toestellen in je woning in te voeren en te personaliseren (je kan bv. de capaciteit en het energielabel van je wasmachine, je wasgewoonten ingeven)
 • de tips opslaan die je wilt bewaren (favorieten) en de tips die je al gedaan hebt (zodat je je resultaten kan opvolgen)

een systeem om badges te winnen, wat een leuke manier is om je inspanningen te vergroten.