10 nov 2022 16:02

Lancering van de zevende projectoproep voor het Energietransitiefonds: 25 miljoen euro ter ondersteuning van onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame energie 

Het Energietransitiefonds werd in 2017 opgericht om onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van energietransitie te ondersteunen en wordt gefinancierd door de nucleaire taks die de exploitant Engie Electrabel betaalt om de kerncentrales Doel 1 en 2 tot 2025 open te houden. 

Minister van Energie Tinne Van der Straeten: "Met dit fonds kunnen we projecten ondersteunen die een positief effect hebben op de bevoorradingszekerheid en het klimaat. Projecten die ons uiteindelijk in staat zullen stellen de energietransitie naar 100% hernieuwbare energie te versnellen.”  

Naast waterstof zullen projecten in verband met elektrificatie (projecten in de Noordzee, in verband met bevoorradingszekerheid en het net) een prominente plaats innemen in de projecten die vooropgesteld worden in het kader van deze nieuwe oproep: "Het koolstofvrij maken van onze samenleving vereist grootschalige elektrificatie en hernieuwbare waterstof. De klimaatcrisis en de energiecrisis kunnen alleen worden opgelost door een ongekende versnelling van de energietransitie. Naast duidelijk politiek leiderschap hebben we ook de expertise van de bedrijven nodig, en dat is waar het Energietransitiefonds om draait", aldus minister Van der Straeten.  

Voor het derde achtereenvolgende jaar is de projectoproep verbeterd. Het wekt de interesse van start-ups en kmo’s en laat meer ruimte voor industriële projecten die snel uitgevoerd kunnen worden. “Elke crisis is een versneller voor oplossingen. En met het ETF willen we die oplossingen kickstarten. Oplossingen die ons minder afhankelijk maken van fossiel en van het buitenland”. 

Net als vorig jaar zullen externe (internationale) energiedeskundigen deelnemen aan de selectie van de meest kwalitatieve en innovatieve projecten. Aanvragers worden opgeroepen hun projectvoorstel voor 14 december 2022 in te dienen bij het Energietransitiefonds. De Ministerraad moet de geselecteerde projecten eind mei 2023 valideren. De overheidssteun per project bedraagt minimaal 100.000 euro en maximaal 5 miljoen euro.   

Vorig jaar werden 20 projecten gefinancierd voor een bedrag van 24,5 miljoen euro.  Aangezien het Energietransitiefonds de enige projectoproep is die universiteiten en bedrijven aanmoedigt om samen te werken over de gewestgrenzen heen, werd 95% van de geselecteerde projecten ingediend door een consortium van verschillende organisaties, Belgische universiteiten, instellingen, industriële partners en KMO's.   

De oproep tot het indienen van projecten en de deelnemersvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitie/energietransitiefonds