06 jun 2017 16:59

Meer examenmogelijkheden pleziervaart in Antwerpen

De FOD Mobiliteit en Vervoer breidt de examencapaciteit voor vaarbewijzen voor de pleziervaart sterk uit in Antwerpen. Vanaf juni zullen 15 kandidaten tegelijk examen kunnen afleggen, in plaats van slechts 6 voordien.

De pleziervaart in België is dan ook een bloeiende sector. Aan de kust, in de jachthavens, op meren en binnenwateren… velen van ons begeven zich op het water en vinden er ontspanning, plezier en avontuur!

 

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer levert zijn diensten aan deze sector, onder andere door het certificeren van pleziervaartuigen en het voorzien in de mogelijkheid tot het behalen van vaarbewijzen. Voor dit laatste kunnen we genieten van een nauwe samenwerking met erkende (pleziervaart)organisaties en worden we ondersteund door externe experten die in de examenjury zetelen.

 

In 2015 heeft de FOD een belangrijke stap naar vereenvoudiging en klantvriendelijkheid gezet, door de oprichting van examencentra in Brussel, Oostende en Antwerpen. De burger kan nu zelf een datum prikken en het theoretisch gedeelte van de test afleggen op computer, met het oog op het behalen van een vaarbewijs. 

 

In 2016 legden in totaal 5747 mensen een examen af bij de FOD Mobiliteit.