22 mrt 2005 01:00

Minister De Gucht - VN-hervorming

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft kennis genomen van de voorstellen voor de hervorming van de Organisatie van de Verenigde Naties, zoals deze vervat zijn in het rapport van Secretaris-generaal Kofi Annan "In larger freedom: towards development, security and human rights for all".

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft kennis genomen van de voorstellen voor de hervorming van de Organisatie van de Verenigde Naties, zoals deze vervat zijn in het rapport van Secretaris-generaal Kofi Annan "In larger freedom: towards development, security and human rights for all".

Brussel, 22.3.2005 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft kennis genomen van de voorstellen voor de hervorming van de Organisatie van de Verenigde Naties, zoals deze vervat zijn in het rapport van Secretaris-generaal Kofi Annan "In larger freedom: towards development, security and human rights for all". Kofi Annan stelt een reeks van pragmatische maatregelen voor die hem zeer dringend lijken in het licht van de evaluatie Top over de Millennium Verklaring die in september 2005 te New York doorgaat. Hij stelt ondermeer voor om een Raad voor de Mensenrechten op te richten die op hetzelfde niveau als de Veiligheidsraad zou staan; daarnaast ook de versterking van het Hoge Commissariaat voor de mensenrechten; de oprichting van een "Peacebuilding" Commissie; tenslotte een hervorming van alle VN instellingen. Minister De Gucht, die een grote voorstander is van een internationale orde gebaseerd op een werkzaam en efficiënt multilateralisme, deelt de inschatting van de Secretaris-generaal volgens dewelke de VN nood heeft aan een ingrijpende hervorming. Dit teneinde zich aan te passen aan de veranderingen die zich sinds het ontstaan van de VN hebben voorgedaan op het wereldtoneel. Deze hervorming moet gesteund zijn op de nieuwe veiligheidsconsensus die voorgesteld wordt door Kofi Annan. Deze wordt niet enkel onderbouwd door vrede en veiligheid, maar ook door ontwikkeling en mensenrechten. Zoals door hem herinnerd werd tijdens de 61e Commissie voor de Mensenrechten te Genève, is ook Karel De Gucht voorstander van een versterking van het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten. De huidige situatie geeft volgens hem geen voldoening. Aangaande de hervorming van de Veiligheidsraad meent de Minister dat deze de geopolitieke werkelijkheid beter moet weerspiegelen, zodat de legitimiteit van deze Raad erdoor kan versterkt worden. De Minister wenst overigens dat de Top van september 2005 zou toelaten om concrete resultaten te boeken aangaande deze hervormingsvoorstellen en dat de daartoe weerhouden aanpak zo globaal mogelijk zou zijn.