17 dec 2020 09:43

Ministers De Sutter en Lalieux maken 500.000 euro vrij om werkomstandigheden van ambtenaren met een handicap te verbeteren

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en Minister voor personen met een handicap Karine Lalieux gaan 500.000 euro investeren in het beter begeleiden van federale ambtenaren met een handicap. Zowel op kantoor als thuis - voor telewerk - zullen ambtenaren met een handicap meer aangepast materiaal krijgen om hun job goed uit te oefenen. 'Telewerk is voor veel mensen sowieso niet evident', zegt minister De Sutter. 'Laat staan voor medewerkers met een handicap die nu niet op kantoor aan hun aangepast bureau kunnen zitten. Hen gaan we nu beter ondersteunen, zodat ook zij hun job van thuis uit kunnen uitoefenen.'

Sinds eind oktober is telewerk verplicht voor alle werknemers in België, tenzij het niet anders kan. Ook voor ambtenaren, maar voor een kleine groep ambtenaren met een handicap, is dat nog minder evident dan voor hun collega's. Minister voor Ambtenarenzaken De Sutter maakt federaal nu 500.000 euro vrij om hun werkposten, zowel thuis als op kantoor aangenamer te maken. 'Met een kleine ingreep, kunnen we hun werk een pak eenvoudiger maken', zegt minister Lalieux.  'Denk aan speciale brailleregels voor slechtzienden, automatische ondertiteling bij videocalls voor slechthorenden, of bureaus met verstelbare hoogte voor collega's die in een rolstoel zitten.' Minister De Sutter: 'Als we van hen - net als van de rest van de Belgische bevolking - verwachten dat ze thuis werken tijdens deze coronacrisis, en ook gedeeltelijk na de crisis, moeten we hen daar optimaal in ondersteunen. Tegelijk zullen we ook in hun werkposten op kantoor, waar ze meestal terug werken nadat de coronamaatregelen gedaan zijn, meer investeren.'

Dat de extra investeringen nodig zijn, bewijst het jaarverslag van de BCAPH (Begeleidingscommissie voor de Aanwerving van Personen met een Handicap), waarin het aandeel van federale ambtenaren met een handicap net als de voorbije jaren opnieuw gedaald is. Dat bedroeg in 2019 nog 1,22%, terwijl het zelf opgelegde streefdoel al jaren op 3% staat. Het aandeel piekte in 2012 met 1,54%, maar sindsdien gaat het gestaag achteruit. Daarvoor zien we twee oorzaken: de meeste ambtenaren met een geregistreerde beperking zijn ouder dan gemiddeld en veel van hen gaan op pensioen. Maar een algemener probleem is dat sommigen zich niet durven laten registreren als werknemer met een beperking uit schrik dat het een rem zou zetten op hun carrière.

'Als we het tij willen keren en ooit richting die norm van 3% willen gaan, moeten mensen goed weten dat de registratie van een handicap voor geen enkele ambtenaar negatieve gevolgen zal hebben', zegt minister De Sutter. 'Integendeel, als we als overheid weten waar het schoentje knelt, kunnen we hen met gerichte investeringen helpen waar nodig. Daarnaast zullen de extra investeringen voor betere werkomstandigheden zorgen en gaan we ook de selectieprocedure meer inclusief maken, zeker bij overheidsdiensten waar de cijfers ver onder het gemiddelde liggen. Op die manier moeten we een verdere daling tegengaan. Dit budget is een krachtig signaal dat we werk willen maken van gelijke kansen en van een inclusieve federale overheid, ongeacht de handicap of de leeftijd', klinkt het in koor bij ministers De Sutter en Lalieux.

De investering van 500.000 euro kadert in het maatregelenpakket van 75 miljoen euro van de taskforce kwetsbare groepen.