16 nov 2022 16:38

Nieuwe raad van burgemeesters geïnstalleerd

In aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vond op woensdag 16 november de installatievergadering van de vernieuwde raad van burgemeesters plaats.

Minister Verlinden in werksessie met de burgemeesters

Met dit adviesorgaan laten burgemeesters, als regisseurs van het lokale veiligheidsbeleid, hun stem horen over het beleid rond de werking en de organisatie van lokale politiezones.

De vergadering begon met een minuut stilte voor de slachtoffers en hun nabestaanden van de aanval op twee agenten van politiezone Brussel Noord afgelopen donderdag in Schaarbeek. Hierna werden Luiks burgemeester Willy Demeyer als voorzitter en Oostends burgemeester Bart Tommelein als vice-voorzitter aangeduid.

De raad van burgemeesters is een adviesorgaan dat in het leven werd geroepen naar aanleiding van de politiehervorming van 2001 en had bij de oprichting als doel om de stem van de burgemeesters te laten horen binnen deze hervorming. Het veiligheidslandschap is sindsdien sterk geëvolueerd. Minister Verlinden roept de leden van dit adviesorgaan dan ook op om te moderniseren en na te denken over de toekomstige rol en werking van dit adviesorgaan. “Innoveren is belangrijk. De raad van burgemeesters moet meegaan met de tijd als dit adviesorgaan relevant en efficiënt wil blijven.