30 okt 2007 13:47

Noodhulp voor Oost-Congo

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is uiterst bezorgd over de dramatische humanitaire situatie in Oost-Congo en meer in het bijzonder in Noord-Kivu. Sinds begin augustus hebben gewapende confrontaties tussen het leger en verschillende milities een massale stroom van vluchtelingen en ontheemden op gang gebracht. Deze hebben dringend behoefte aan additionele humanitaire bijstand.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is uiterst bezorgd over de dramatische humanitaire situatie in Oost-Congo en meer in het bijzonder in Noord-Kivu. Sinds begin augustus hebben gewapende confrontaties tussen het leger en verschillende milities een massale stroom van vluchtelingen en ontheemden op gang gebracht. Deze hebben dringend behoefte aan additionele humanitaire bijstand.

Noodhulp voor Oost-Congo Brussel, 30 oktober 2007 Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is uiterst bezorgd over de dramatische humanitaire situatie in Oost-Congo en meer in het bijzonder in Noord-Kivu. Sinds begin augustus hebben gewapende confrontaties tussen het leger en verschillende milities een massale stroom van vluchtelingen en ontheemden op gang gebracht. Deze hebben dringend behoefte aan additionele humanitaire bijstand. Bovenop de humanitaire projecten die België dit jaar in Oost-Congo reeds financierde voor een totaal bedrag van meer dan 3 miljoen EUR, keurt Minister De Gucht nu twee bijkomende projecten goed die als doel hebben noodhulp te bieden aan deze kwetsbare bevolkingsgroepen. Enerzijds gaat het om het project "Noodbijstand aan families, ontheemd ten gevolge van gewapende conflicten in het gebied van Masisi" ten belope van 138.060 EUR en uitgevoerd door de ngo Volens. Anderzijds is er het "Project voor humanitaire noodbijstand aan 5000 ontheemde families ten gevolge van de oorlog in het Bisdom Butembo-Beni in Nord-Kivu" ten belope van 300.000 en uitgevoerd door de ngo Caritas. "Eens te meer is de burgerbevolking slachtoffer van geweld. Ik blijf de partijen dan ook oproepen de vijandelijkheden te staken en de voorwaarden te scheppen voor een duurzame vrede", aldus Minister De Gucht