20 jan 2017 17:07

Nuancering betreffende de kinderbijslag van de studenten aan het VTI Hasselt

De foutieve uitwisseling van administratieve documenten tussen het VTI, Vrij Technisch Instituut Hasselt, en de Vlaamse Gemeenschap, leidde ertoe dat de kinderbijslag van een aantal studenten (schijnbaar) werd stopgezet.  FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, heeft de administratieve fout opgemerkt en zorgt ervoor dat de gezinnen hun kinderbijslag van de maand januari zonder onderbreking ontvangen.

In Hasselt fusioneerden eind december de scholen uit de binnenstad met het VTI, Vrij Technisch Instituut Hasselt. Door de administratieve belasting die volgde op de fusie heeft het Technisch Instituut per vergissing uitschrijvingsattesten van een aantal leerlingen verstuurd naar de diensten van de Vlaamse Gemeenschap die dergelijke gegevensstromen delen met de instellingen van sociale zekerheid waaronder FAMIFED en zijn netwerk van kinderbijslagfondsen.

Het controlesysteem van de kinderbijslagfondsen dat de inschrijving als student registreert, werkte normaal: de detectie van de uitschrijvingsattesten zette dan ook een mechanisme in gang waardoor automatisch een informatieve brief verstuurd is met de mededeling dat de kinderbijslag van het kind in kwestie wordt stopgezet omdat hij niet langer is ingeschreven in het onderwijs.

In totaal gaat het om 256 dossiers, verdeeld over de verschillende kinderbijslagfondsen.

Het kinderbijslagfonds van FAMIFED heeft 91 getroffen dossiers gedetecteerd en zorgt ervoor dat de gezinnen hun kinderbijslag voor de maand januari zonder onderbreking ontvangen. De gezinnen worden geïnformeerd over de goede afloop van de situatie. FAMIFED heeft aan de privé-kinderbijslagfondsen gevraagd hetzelfde te doen.

Contactpersonen :

  • Joke Verbeek (NL) : 0471 09 80 94
  • Pascale Mégal (FR) : 0474 85 32 92