13 jan 2006 15:36

Officieel bezoek Minister Armand De Decker Peru

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal van 14 tot 21 januari een officieel bezoek brengen aan Peru.
Minister De Decker zal van deze gelegenheid gebruik maken om een balans op te maken van de directe en indirecte bilaterale samenwerking tussen België en Peru.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal van 14 tot 21 januari een officieel bezoek brengen aan Peru. Minister De Decker zal van deze gelegenheid gebruik maken om een balans op te maken van de directe en indirecte bilaterale samenwerking tussen België en Peru.

Brussel, 13 januari 2006 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal van 14 tot 21 januari een officieel bezoek brengen aan Peru. Minister De Decker zal van deze gelegenheid gebruik maken om een balans op te maken van de directe en indirecte bilaterale samenwerking tussen België en Peru. Tijdens de missie zal het accent gelegd worden op de actie van de Belgische samenwerking in de domeinen van de steun aan de democratie, het creëren van werk, de landbouw en de gezondheidszorg. Minister Armand De Decker zal verschillende projecten van de Belgische samenwerking en van Belgische niet-gouvernementele organisaties bezoeken in Peru. Er zijn eveneens politieke contacten op het hoogste niveau voorzien tussen Minister De Decker en de Peruaanse autoriteiten. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal ontvangen worden door de President van Peru, de heer Alejandro Toledo. Minister De Decker heeft President Toledo trouwens reeds ontmoet tijdens deze laatste zijn bezoek aan Brussel in oktober 2005. Minister De Decker zal eveneens gesprekken voeren met Minister van Buitenlandse Zaken Oscar Maurtu de Romana en Minister van Gezondheid Pilar Mazetti. Tijdens zijn bezoek zal Minister De Decker overgaan tot de lancering van het programma dat financiële steun biedt aan het ziekteverzekeringssysteem voor de armste bevolking (le Sistema Integral de Salud). Een budget van 6 miljoen euro zal worden besteed aan dit programma gedurende de 2 volgende jaren. Peru is één van de 18 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, en één van de drie in Latijns-Amerika (samen met Bolivia en Ecuador). De samenwerking tussen Peru en België ligt in de lijn van een traditie die 40 jaar teruggaat en zopas is versterkt tijdens de laatste Gemengde Commissie die in april 2005 werd gehouden in Brussel. De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be