18 nov 2011 16:51

Olivier Chastel: "Investeren in de jonge generatie, is zich inspannen voor een duurzame ontwikkeling van de maatschappij"

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de rechten van het kind op 20 november, bracht Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel in herinnering dat de toepassing van de rechten van het kind zowel een verantwoordelijkheid is als een essentiële voorwaarde om de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling te bereiken.

Indien de rechten van kinderen op onderwijs, op medische zorgen, op toegang tot drinkbaar water en tot voedsel niet worden toegepast, hypothekeert dit hun overlevingskansen en heeft dit ernstige gevolgen voor hun ontwikkeling. Elk jaar sterven 9 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar aan vermijdbare oorzaken: dat is een kind om de 4 seconden.

De inspanningen die de laatste jaren zijn geleverd om de naleving van de rechten van het kind te bevorderen, hebben zeer goede resultaten opgeleverd. Toch volstaat deze vooruitgang niet. "Wij hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk kind zich kan ontwikkelen in een beschermende en stimulerende omgeving," zei Olivier Chastel.

Daarenboven kunnen we alleen vooruitgang boeken in de realisatie van de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling door de rechten van het kind te verzekeren. "Investeren in de jonge generatie, betekent zich inspannen voor een duurzame ontwikkeling," aldus Olivier Chastel. Elke beleidsmaatregel ten gunste van kinderen heeft een impact op lange termijn op zowel sociaal en economisch vlak.

De aandacht en de middelen die in het kader van het Belgische ontwikkelingsbeleid aan kinderen worden besteed, vertonen een stijgende lijn. Op deze internationale dag van de rechten van het kind, roept Olivier Chastel op om zich volledig in te zetten voor kinderrechten. Hij herhaalde ten slotte dat bij de vele humanitaire crisissen waarmee de wereld dit jaar werd geconfronteerd, de kinderen niet gespaard bleven. "Op dit moment zijn volgens UNICEF in de Hoorn van Afrika meer dan 320.000 kinderen in levensgevaar, die zeer dringend hulp nodig hebben van de internationale gemeenschap."