24 jan 2005 01:00

Omzetting Europese richtlijnen

Didier Donfut neemt maatregelen om de omzetting van Europese richtlijnen te bevorderen

Didier Donfut neemt maatregelen om de omzetting van Europese richtlijnen te bevorderen

Brussel, 21.1.2005 Didier Donfut neemt maatregelen om de omzetting van Europese richtlijnen te bevorderen Voor een harmonieuze Europese integratie is het belangrijk dat de richtlijnen correct en tijdig worden omgezet. Daarom heeft Didier Donfut aan de Ministerraad voorgesteld om extra inspanningen te leveren teneinde het Belgische resultaat op het vlak van omzetting te verbeteren tegen 28 februari eerstkomende. Dit is de door de Commissie vastgestelde einddatum voor het «Lentescorebord Interne Markt». Er moet intenser werk worden gemaakt van de omzetting, want België blijft ondermaats presteren en haalt zo de doelstellingen van de Europese Unie niet. De Staatssecretaris voor Europese Zaken heeft de volgende maatregelen voor ogen: in contact treden met de Voorzitters van de Kamer en van de Senaat inzake richtlijnen die een omzettingsachterstand vertonen van meer dan één jaar en die momenteel behandeld worden in het Parlement; in samenwerking met de kabinetten van de Minister van Buitenlandse Zaken en van de Eerste Minister bilaterale vergaderingen organiseren tussen het kabinet Europese Zaken en de kabinetten die omzettingsmoeilijkheden ondervinden; een nauwgezette opvolgingsprocedure opstarten voor de controle van de termijnen die de raadgevende en/of onafhankelijke organen opgelegd krijgen voor het opstellen van adviezen of ontwerpteksten voor omzetting; en ten slotte, de mogelijkheid onderzoeken om bij de Raad van State een Europees correspondent aan te duiden die periodiek de stand van zaken geeft van de omzettingswerkzaamheden van de Raad. Tot aan de Europese Lentetop zal de Staatssecretaris voor Europese Zaken op elke Ministerraad verslag uitbrengen over de voortgang van de werkzaamheden. Contactpersoon: Yannick Minsier 0476/660.365