07 jun 2017 13:06

Ontmoeting FAMIFED met CAF Noord-Frankrijk

Het kinderbijslagfonds van Noord-Frankrijk (CAF du Nord) bezoekt FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag. Het doel was dubbel: enerzijds de communicatie over kinderbijslag tussen Frankrijk en België versterken, anderzijds de website CAFPRO voorstellen die de gegevensuitwisseling met professionelen uit die sector vereenvoudigt.

Het verbeteren  van de gegevensuitwisseling met de Franse kinderbijslagfondsen, en in het bijzonder die met CAF du Nord, is essentieel voor FAMIFED. Het agentschap werkt namelijk regelmatig samen met Franse instellingen in het kader internationale kinderbijslagdossiers. 
De website CAFPRO is snel, performant en gemakkelijk toegankelijk voor alle partners van de CAF die er de kinderbijslagdossiers van gezinnen kunnen raadplegen.

Via CAFPRO stelt CAF zijn partners de nodige documentatie ter beschikking zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. Iedere partner beschikt over een eigen login en paswoord. Afhankelijk van het profiel van de partner heeft hij toegang tot het volledige of tot een gedeelte van het dossier van de bijslagtrekkende. De tool bevat ook een mailbox via dewelke je contact kan opnemen met de CAF.

De infosessie is afgesloten met een debat over mogelijke pistes om de samenwerking tussen FAMIFED en CAF du Nord nog te verbeteren.

Nuttige links
www.famifed.be
www.caf.fr

Contactpersonen

  • Joke Verbeek (NL) : 0471 09 80 94
  • Pascale Megal (FR) : 0474 85 32 92