04 okt 2013 15:06

Opgepast voor frauduleuze e-mails over kinderbijslag !

De RKW en de andere kinderbijslagfondsen vragen u nooit via e-mail om uw bankgegevens!

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) krijgt steeds meer berichten over frauduleuze e-mails over kinderbijslag. Gezinnen krijgen zulke mails, zogezegd van hun kinderbijslagfonds, waarin aangekondigd wordt dat ze een bepaald bedrag terugkrijgen en via een link gevraagd wordt hun bankgegevens in te vullen.

Gezinnen die zulke mails ontvangen, mogen in geen geval op de link klikken en kunnen dat signaleren via webredacteur@rkw.be. Er werd ook een waarschuwingsbericht geplaatst op de website www.rkw.be.

Zowel de diensten als de provinciale bureaus van de RKW en de kinderbijslagfondsen werden op de hoogte gebracht van de frauduleuze praktijken, zodat zij de gezinnen ook kunnen verwittigen.

De RKW en de andere kinderbijslagfondsen vragen u nooit via e-mail om uw bankgegevens!

Contact :
dienst Communication
Barbara Raemdonck (NL) – 02 237 25 38 – 0473 97 63 41
Pascale Mégal (FR) – 02 237 20 30 – 0478 88 38 21