04 jul 2008 22:00

Opleiding Irakese magistraten en politie

België heeft van 30 juni tot 4 juli voor 18 magistraten en Irakese gerechtelijke politieofficieren een cursus strafrechtelijk onderzoek georganiseerd in de lokalen van de FOD Buitenlandse zaken. Deze opleiding is georganiseerd door de Benelux-landen in het kader van de EU-Gemeenschappelijke actie EUJUST-LEX. De opleiding werd actief gesteund door de FOD Buitenlandse zaken, Justitie en Binnenlandse zaken en werd begeleid en logistiek gesteund door de Federale politie.

België heeft van 30 juni tot 4 juli voor 18 magistraten en Irakese gerechtelijke politieofficieren een cursus strafrechtelijk onderzoek georganiseerd in de lokalen van de FOD Buitenlandse zaken. Deze opleiding is georganiseerd door de Benelux-landen in het kader van de EU-Gemeenschappelijke actie EUJUST-LEX. De opleiding werd actief gesteund door de FOD Buitenlandse zaken, Justitie en Binnenlandse zaken en werd begeleid en logistiek gesteund door de Federale politie.

Opleiding Irakese magistraten en politie Brussel, 4 juli 2008 België heeft van 30 juni tot 4 juli voor 18 magistraten en Irakese gerechtelijke politieofficieren een cursus strafrechtelijk onderzoek georganiseerd in de lokalen van de FOD Buitenlandse zaken. Deze opleiding is georganiseerd door de Benelux-landen in het kader van de EU-Gemeenschappelijke actie EUJUST-LEX. De opleiding werd actief gesteund door de FOD Buitenlandse zaken, Justitie en Binnenlandse zaken en werd begeleid en logistiek gesteund door de Federale politie. EUJUST-LEX werd in 2005 door de Raad van de Europese Unie opgestart en heeft als doel bij te dragen tot het herstel van de rechtstaat en de wederopbouw van het gerechtelijk systeem en de veiligheidskrachten van Irak. Tot op heden hebben ongeveer 1700 Irakese magistraten, officieren van de gerechtelijke politie en verantwoordelijken van de strafrechtelijke administratie opleidingen gekregen in het kader van EUJUST-LEX. De Belgische bijdrage illustreert de steun van ons land aan de internationale inspanningen met het oog op de stabilisatie en de wederopbouw van Irak. Als blijk van steun heeft Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht er op gestaan de Irakese stagiairs te ontvangen en persoonlijk hun getuigschriften te overhandigen.