28 aug 2013 14:06

Over de macht en onmacht van het Rekenhof

Geert Leloup verdedigt op woensdag 28 augustus zijn doctoraatsonderzoek met als titel “Non pas un pouvoir illusoire. Ontstaan, rol en (on)macht van het Rekenhof (1814-1939)”.

Proefschrift gebaseerd op het tot voor kort ontoegankelijke archief van het Rekenhof

Het Rekenhof is met zijn oprichtingsdecreet van 30 december 1830 één van de oudste instellingen van België. De organisatie is dan wel bekend, maar niet echt gekend: weinigen zijn op de hoogte van de interne organisatie en het precieze takenpakket. Nochtans speelt het Rekenhof een cruciale rol in ons staatsbestel aangezien het controle uitoefent op de nationale, regionale en provinciale overheidsfinanciën en daarbij op het snijpunt van wetgevende en uitvoerende macht balanceert.

Het doctoraatsproefschrift van Geert Leloup, wetenschappelijk medewerker van het Rijksarchief, schetst op basis van het bijzonder (omvang)rijke en tot voor kort ontoegankelijke historisch archief van het Rekenhof de ontstaanscontext van de instelling, de rol die het van zijn oprichting tot aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog heeft vervuld en behandelt de vraag of het een stempel op het beleid kon drukken. Ook de controversiële controle van de Congolese financiën komt in dit proefschrift uitgebreid aan bod.

Praktisch
De doctoraatsverdediging vindt plaats in de Universiteit Gent, op woensdag 28 augustus 2013 om 15 uur in Het Pand, zaal rector Blancquaert, Onderbergen 1, 9000 Gent.

Info
Geert Leloup - 0476 99 38 56 - Geert.Leloup@UGent.be

Belangrijk
De illustratie in bijlage mag uitsluitend gebruikt worden in het kader van berichtgeving over het proefschrift van Geert Leloup. Bronvermelding verplicht (Copyright Rijksarchief).