17 jul 2013 14:49

Overlegcomité

Het Overlegcomité heeft een nieuw akkoord bereikt tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen over de verdeling van de te realiseren begrotingsinspanningen voor 2014.

Dit akkoord is een belangrijke stap in de voorbereiding van de globale begroting 2014 van alle Belgische overheden waarvan het ontwerp ten laatste op 15 oktober moet voorgelegd worden aan de Europese Commissie.

Ter herinnering, dit gaat over de begrotingen van de sociale zekerheid, de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW’s en de politiezones.

Om de structurele doelstelling vastgelegd in het stabiliteitsprogramma te respecteren moet België in 2014 een nominaal tekort halen van 2,15%. Het tekort van het federale niveau zal daarbij maximaal 2,25 % bedragen. Entiteit II (gemeenschappen, gewesten en lokale overheden) moet een resultaat van +0,1% behalen.

Daarnaast heeft het Overlegcomité de conclusies van de Task Force ‘Limburg’ besproken. Alle aanvragen van de gewesten zullen verder onderzocht worden door een interfederale werkgroep. In navolging van het Overlegcomité van 2 juli en op basis van de technische werkzaamheden zal een interfederaal Pact voor relance, competitiviteit en werkgelegenheid uitgewerkt worden.