03 jan 2006 11:56

OVSE - Gas

Zetelende Belgische OVSE-voorzitter Karel De Gucht roept op tot "voorspelbare, betrouwbare en economisch aanvaardbare energievoorziening".

Zetelende Belgische OVSE-voorzitter Karel De Gucht roept op tot "voorspelbare, betrouwbare en economisch aanvaardbare energievoorziening".

Brussel, 2/01/2006. Zetelende Belgische OVSE-voorzitter Karel De Gucht roept op tot "voorspelbare, betrouwbare en economisch aanvaardbare energievoorziening". De Belgische OVSE-voorzitter, Minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, is bezorgd over het gebrek aan overeenstemming tussen de Russische Federatie en Oekraïne over de toekomstige gasleveringen aan dit laatste land. Deze zaak is overigens niet zonder belang voor de toekomstige Europese energievoorziening. In dit verband wenst de OVSE-voorzitter het OVSE "Stategy Document for the Economic and Environmental Dimension", dat aangenomen werd te Maastricht (Nederland) in december 2003, in herinnering te brengen. Dit document bevat een aantal principes die behulpzaam kunnen zijn bij het zoeken naar een oplossing in dit huidige geval. Het legt onder andere de nadruk op het feit dat een hoge graad van zekerheid op het vlak van energie veronderstelt dat energieleveringen voorspelbaar, betrouwbaar, economisch aanvaardbaar, op een commerciëel gezonde basis en op een milieuvriendelijke wijze dienen te geschieden. Dit kan bereikt worden door het sluiten van lange termijncontracten waar het past. De OVSE bepleit het bevorderen van een energiedialoog, meer inspanningen om de toelevering te diversifiëren, het veiliger maken van de aanvoerroutes en een efficiënter gebruik van energiebronnen. Er dient tevens aan herinnerd te worden dat volgens de regels van de WTO de prijzen op termijn een weerspiegeling moeten zijn van deze die geldig zijn op de wereldmarkt. Het vinden van een overeenkomst die veiligheid en voorspelbaarheid bewerkstelligt inzake energievoorziening is in het belang van alle OVSE- lidstaten. Karel De Gucht: "Ik moedig alle partijen aan om hun gesprekken verder te zetten en om op een constructieve wijze alle opties te bestuderen die een wederzijds bevredigende oplossing kunnen tot stand brengen". De Voorzitter herinnert eraan dat binnen de OVSE reeds eerder stemmen zijn opgegaan om een conferentie van de Organisatie over energieveiligheid te organiseren. Het OVSE-voorzitterschap staat klaar om dit idee terug op te pikken en om de deelnemende staten bij te staan, indien zij dit zouden wensen, om zo'n conferentie te helpen opzetten.