06 nov 2017 17:25

Persuitnodiging: studiedag ‘De toekomst van onze pensioenen – Genderanalyse’

Graag nodigt de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen u uit op zijn studiedag ‘De toekomst van onze pensioenen – Genderanalyse’ die plaatsvindt op 9 november 2017.

Wat is de politieke wil om veranderingen door te voeren die leiden tot meer rechtvaardigheid en minder armoede voor gepensioneerden? Hoe de ‘gender pension gap’ verkleinen? Welke maatregelen zijn wenselijk om de gewerkte periodes op te waarderen in vergelijking met afgeleide rechten die worden verleend zonder ervoor gewerkt te hebben? Welk evenwicht kan worden gevonden tussen wettelijke en aanvullende pensioenregelingen? Welke specifieke regels zouden toelaten om de situatie van onvrijwillige deeltijdwerkers te verbeteren? Zou het ‘puntensysteem’ dat de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 bepleit een gelegenheid bieden voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, in de veronderstelling dat het om een globaal plan gaat wel te verstaan?

De Raad heeft van bij zijn oprichting rond gendergelijkheid op het gebied van pensioenen gewerkt. Hij heeft adviezen uitgebracht over de meeste hervormingen van de opeenvolgende regeringen, en zich daarbij met name gebaseerd op de Europese wetgeving over gelijkheid in de sociale zekerheid. Ook al is de situatie voor alle werkenden slechter geworden, stelt hij vast dat de gevolgen van deze hervormingen ongunstiger zijn en blijven voor werkende vrouwen.


De Raad wil de balans opmaken van de genomen en ter beslissing voorliggende maatregelen en erover debatteren.

Programma
De pers wordt verwacht van 9u30 tot 11u30. Wilt u de volledige studiedag bijwonen? Gelieve dit te vermelden bij uw inschrijving.

9u00    Onthaal

9u30  Welkomstwoord, Magdeleine Willame-Boonen, Voorzitster van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen en Annemie Pernot, Voorzitster van de Vaste Commissie Arbeid van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
9u35
• Gevolgen van de hervormingen 2014-2017 op de pensioenen van vrouwen
Jean-François Tamellini, Federaal Secretaris ABVV
• Aanpassingen voor zwaar werk
Youssef El Otmani, Juridisch Adviseur ACV
• Opeenvolgende hervormingen van 1996 tot 2017, impact op de gelijkheid
Dominique De Vos, Voorzitster van de Commissie Sociale Zekerheid van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
• V&A
11u koffiepauze en interviews

11u30
• Familiale dimensie in de pensioenen
Françoise Masai, Lid van de Academiche Raad van de Pensioenen en Voorzitster van de Review Committee van de vergrijzing
• De veranderingen in de ambtenarenpensioenen
Denis Lambotte, Jurist-adviseur bij het Permanent secretariaat CGSP en Bea Foubert, Juridische adviseur VSOA

12u45  Lunch

14u00 Voorzitster van de zitting, Annemie Pernot
• Gender pension gap
Bea Cantillon, Lid van de Academiche Raad van de Pensioenen, directeur van het Centrum Sociaal Beleid
• Gelijkgestelde periodes in de vuurlijn
Celien Vanmoerkerke, Adviseur sociale zekerheid ABVV

14u45  Rondetafel. Moderator: Paul Windey, Voorzitter van de Nationale Raad van pensioenen

Visie van de vakbondsvertegenwoordigers en sociale partners: Franz Geert (ACV),François Fernandez-Corrales (SLFP), Marie-Noêlle Vaderhoven (VBO);
Vrouwenbeweging: Zoizic Dubot (Vie Féminine); Magda De Meyer (NVR); Brigitte Podevyn (FPS );
Politiek : Sonia Becq

16u15   Definitieve en tijdelijke reflecties, Dominique De Vos en Annemie Pernot

Inschrijving is gratis maar verplicht via een mail gericht aan francine.hantson@iefh.belgique.be met vermelding van uw volledige contactgegevens.

Praktische details
9 november, 09u30 (onthaal vanaf 9u00)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Auditorium Storck
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
In de buurt van het Zuidstation

Vertaling wordt verzekerd in het Frans en Nederlands.

Perscontact
Annemie Pernot
0479/99.58.71
annemie.pernot@skynet.be