11 jul 2016 16:33

Plan voor eerlijke concurrentie bouwsector in volle uitvoering

Eén jaar na de invoering van een Plan voor eerlijke concurrentie in de bouwsector zijn 21 van de 40 maatregelen uitgevoerd. 17 van de 26 nationale maatregelen zijn geheel of gedeeltelijk uitgevoerd (65%). Op het Benelux en Europees niveau laten concrete resultaten langer op zich wachten met 4 uitgevoerde maatregelen op 14 (29%). Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De  Backer en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Willy Borsus reageren tevreden: “Het werk is nog niet af. Elke beslissing van de regering voor de bouwsector moet ons een stap dichter bij eerlijke concurrentie brengen in de sector.”

Om eerlijke concurrentie te waarborgen moeten we de bestaande Europese en Belgische regels voor alle spelers toepassen. Door een aantal structurele maatregelen van de regering (indexsprong, tax shift…) daalt de loonkost. Toch besliste de regering nog een extra pak maatregelen ter bevordering van de eerlijke concurrentie in de bouwsector. “De aanwerving van 96 extra inspecteurs om werven beter te kunnen controleren, is nu bezig. De mogelijkheden van het aangiftesysteem Limosa, waarin gedetacheerde werknemers en zelfstandigen vooraf gemeld moeten worden, zijn ook uitgebreid: bouwbedrijven moeten het Europees btw-nummer toevoegen, tegen eind dit jaar moet ook minstens een werfadres gemeld worden, de geldigheid wordt beperkt tot drie maanden,…”, reageert Philippe De Backer.

 

Willy Borsus herhaalt nogmaals : “Wij doen er alles aan om een einde te maken aan sociale dumping: de hervorming van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is daar een illustratie van: wij hebben voor deze dienst een globale visie ontwikkeld zodat hij werkelijk efficiënt en gecoördineerd is. Bovendien werd de wet op de overheidsopdrachten gewijzigd. Daarbij denk ik vooral aan de beperking van de keten van onderaanneming en de maatregelen tegen abnormaal lage prijzen”.

 

Keep it simple

 

“We zetten de implementatie van onze Belgische agenda verder en we  versterken onze pleidooien en acties op het Europese niveau”, vervolgt Philippe De Backer. “Tegen begin 2017 komt er een app correcte ondernemer, waarin je als Belgische aannemer in één oogopslag kan zien of een buitenlandse aannemers of werkkrachten met alles in orde zijn. Daarnaast komt er ook tegen eind dit jaar een wettelijk kader voor een sectorale construbadge, in overleg met de sociale partners. Uit mijn contacten met Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en andere landen kan ik alleen maar vaststellen dat België zeer ver staat op het vlak van fraudebestrijding met elektronische tools zoals Limosa en Checkin@work. Tegen 2021 voorspelt het Planbureau een stijging van de omzet in de bouwsector. Laten we ervoor zorgen dat dit jobs creëert voor onze ondernemingen en voor Belgische werknemers. ”, besluit De Backer.

 

En Willy Borsus preciseert nog het volgende: “Na het parlementair reces zullen we ook werken aan de herziening van de wet op de arbeidsrelaties (de voorziene evaluatie wordt deze maand juli nog afgerond).”


Meer info:

 

Lotte Van der Stockt
Woordvoerder Philippe De Backer
+32 477 47 18 32
lotte.vanderstockt@debacker.fed.be

 

Pauline Bievez
Woordvoerder Willy Borsus
+32 477 38 45 01
pauline.bievez@borsus.fgov.be