21 jan 2013 09:00

POD Duurzame Ontwikkeling vraagt open onderzoek over integratie in een andere federale overheidsdienst

In haar openingswoord op de Nieuwjaarsreceptie vroeg Sophie Sokolowski, voorzitster a.i., aan minister Vanackeren om het onderzoek dat momenteel door zijn kabinet gevoerd wordt naar de integratie van de POD DO in de FOD Financiën open te trekken naar andere overheidsdiensten.