22 nov 2004 01:00

Prof. Christine Van den Wyngaert verkozen tot Permanent Rechter bij het Straftribunaal voor ex-Joegoslavië

Professor Christine Van den Wyngaert is verkozen tot één van de 14
Permanente Rechters van het Internationaal Straftribunaal voor
ex-Joegoslavië (zetel: Den Haag). Bij de verkiezingen in de Algemene
Vergadering op 19 november 2004 te New York waren er in totaal 22
kandidaten.

Professor Christine Van den Wyngaert is verkozen tot één van de 14 Permanente Rechters van het Internationaal Straftribunaal voor ex-Joegoslavië (zetel: Den Haag). Bij de verkiezingen in de Algemene Vergadering op 19 november 2004 te New York waren er in totaal 22 kandidaten.

Brussel, 19/11/2004 Professor Christine Van den Wyngaert is verkozen tot één van de 14 Permanente Rechters van het Internationaal Straftribunaal voor ex-Joegoslavië (zetel: Den Haag). Bij de verkiezingen in de Algemene Vergadering op 19 november 2004 te New York waren er in totaal 22 kandidaten. Dit succes is grotendeels het resultaat van een mondiale campagne die actief ondersteund werd door de FOD Buitenlandse Zaken en het Belgisch diplomatiek apparaat. Daarnaast was uiteraard ook het profiel van Christine Van den Wyngaert een doorslaggevende factor. Prof. Van den Wyngaert is specialiste van het internationaal strafrecht, het strafprocesrecht en het vergelijkend strafrecht. Als hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, onderzoekster en auteur heeft zij in belangrijke mate tot de ontwikkeling van het internationaal strafrecht bijgedragen. Haar bekwaamheid wordt erkend door de Belgische en de internationale academische wereld. Bovendien was zij  eerder ook ad hoc rechter van het Internationaal Strafhof bij de zaak België- Democratische Republiek Congo (2001-2002). In 2001 werd zij verkozen tot ad litem rechter van het Joegoslavië-Tribunaal. In deze hoedanigheid werd zij benoemd als rechter voor het Proces Strugar (2003-2004) en het Proces Limay.