12 jun 2012 16:58

Publicatie inventaris van het archief van het Verbond van Belgische Ondernemingen

Terwijl reeds heel wat bedrijfsarchieven veilig konden worden gesteld en gevaloriseerd, werden tot vandaag nog maar weinig tastbare initiatieven genomen voor de bewaring van het historisch archief van de werkgeversorganisaties. Nu het Rijksarchief een gedetailleerde inventaris heeft gepubliceerd van het archief van het Verbond van Belgische Ondernemingen, zullen onderzoekers en historici documenten kunnen bestuderen die lange tijd ontoegankelijk bleven. Tot dusver werd inderdaad weinig onderzoek verricht over de geschiedenis van de werkgeversorganisaties, hoewel daar toch grote belangstelling voor bestaat.

Het is baron Tony Vandeputte, tot 2004 gedelegeerd bestuurder van het VBO, die ervoor heeft gepleit om 125 strekkende meter VBO-archief van vóór 2001 naar het Rijksarchief over te brengen om het te laten inventariseren. De vzw Vereniging voor Valorisatie van Bedrijfsarchieven (VVBA), een vzw die er kwam op initiatief van ondernemingen uit de privésector en het Rijksarchief, heeft gezorgd voor selectie en ordening van het VBO-archief.

Het archief van het VBO vormt een bijzondere bron die onder meer toelaat te bestuderen hoe deze werkgeversorganisatie de standpunten van de ondernemingen mee heeft vormgegeven en hoe ze sinds de Tweede Wereldoorlog de belangen van de verschillende sectoren heeft verdedigd. Het archief van het VBO biedt ook een unieke kijk op de wijze waarop de bedrijfswereld is omgegaan met de economische, sociale, technologische en politieke evoluties.

Het VBO-archief bevat onder meer documenten van de voormalige gedelegeerd bestuurders Raymond Pulinckx en Tony Vandeputte, evenals stukken van het Secretariaat-generaal, de Directie voor economische en sociale zaken, het Departement Communicatie (waaronder talrijke foto’s), het Belgisch Comité van de Internationale Kamer van Koophandel (waarvan jammer genoeg weinig documenten van vóór Wereldoorlog II zijn overgebleven) en documenten van verenigingen en organismen die banden hadden met het VBO (Asbelturc, Cobelexfo, enz.).

Het Rijksarchief verwerft en bewaart archief van hoven en rechtbanken, overheidsadministraties, notarissen… maar ook van bedrijven, verenigingen, vennootschappen en particulieren die een belangrijke rol speelden in het openbare leven. In 19 vestigingen verspreid over het hele land beheert het Rijksarchief meer dan 250 kilometer archief.

De Inventaire des archives de la FEB (Fédération des Entreprises de Belgique) et du Comité national belge de la Chambre de commerce internationale (1897-2007) (243 bladzijden), een werk van René Brion en Annette Hendrick, met medewerking van Jean-Louis Moreau, kost € 10 en is te koop in het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be.
Journalisten kunnen een gratis exemplaar bekomen (mail naar communicat@arch.be).

Perscontact: ARA: 02 548 38 23 - 02 513 76 80 - communicat@arch.be