08 jun 2020 12:00

Publicatie van de eindverslagen van de expertengroep GEES

In het kader van transparantie en open communicatie heeft premier Sophie Wilmès beslist om de eindverslagen van de GEES, de expertengroep die belast is met de exitstrategie, publiek te maken. De eindverslagen zijn de 5 definitieve nota’s en één interimnota die aan de Eerste Minister en de Kern zijn overhandigd op 14/04/2020, 24/04/2020, 06/05/2020, 13/05/2020, 22/05/2020 en 03/06/2020, dus – op de interimnota na - vlak voor elke vergadering van de Nationale Veiligheidsraad sinds de oprichting van de GEES.

Pro memorie: premier Sophie Wilmès heeft de GEES opgericht op 6 april met als doel een strategische visie te ontwikkelen voor de periode waarin de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus versoepeld zouden worden. De GEES is samengesteld uit eminente deskundigen in hun respectieve vakdomeinen (zie infra). Zij zouden op een technische manier werken aan de graduele ‘ontsluiting’ van ons land op basis van hun expertise, met name op epidemiologisch, sociaal en economisch vlak. De belangrijkste opdracht van de GEES was en is het geven van analyses en aanbevelingen, eventueel gestoffeerd door dialoog met andere academici, economen of aanverwante experts.

Op basis van deze adviezen en tal van andere overwegingen heeft de federale regering, uitgebreid met de ministers-presidenten, de voorbije maanden in consensus beslissingen genomen. De premier acht het opportuun de adviezen ter inzage aan te bieden nu vandaag, maandag 8 juni, fase 3 van het afbouwplan in werking treedt en het dieptepunt van de crisis dus achter ons ligt.

Disclaimer: 'The GEES reports have benefited from numerous fruitful discussions with adacemic colleagues and field experts, public administrations and professional organisations. The GEES wishes to thank all these people for their direct or indirect contributions.'

 De GEES  is samengesteld uit de volgende experts:

  • Prof. Erika VLIEGHE, Diensthoofd Infectieziekten  van het UZ Antwerpen en voorzitter van de GEES
  • Prof. Emmanuel ANDRE, professor klinische microbiologie aan de KU Leuven, arts-microbioloog in het UZ Leuven en verantwoordelijke voor het coronavirus-referentielaboratorium (UZ Leuven en KU Leuven)
  • Mevr Inge BERNAERTS, juriste
  • Prof. Mathias DEWATRIPONT, professor economie en co-directeur van het i3H-Instituut aan de ULB (Université libre de Bruxelles)
  • Prof. Marius GILBERT,  Hoofdonderzoeker NFWO (Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek) aan de Université libre de Bruxelles (ULB).
  • Prof. Niel HENS, biostatisticus aan de Universiteiten van Antwerpen en Hasselt
  • Mevr Céline NIEUWENHUYS, Algemeen Secretaris FdSS-FdSSB (Fédération des Services Sociaux)
  • Dhr Johnny THIJS, bestuurder en voorzitter van bedrijven als Electrabel, Recticel en Golazo.
  • Prof. Marc VAN RANST, viroloog aan de KU Leuven
  • Dhr Pierre WUNSCH, gouverneur van de Nationale Bank van België en covoorzitter van de ERMG