05 apr 2009 18:30

Raketlancering door Noord-Korea

Raketlancering door Noord-Korea

Raketlancering door Noord-Korea

Vice-premier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht is van oordeel dat `Het regime in Noord-Korea met de raketlancering vannacht bewijst dat het zich volstrekt onverantwoordelijk gedraagt. Deze actie vormt een inbreuk op een bindende resolutie van de Veiligheidsraad en is een onaanvaardbare inbreuk op de internationale rechtsorde. De Veiligheidsraad zal zich daarover moeten uitspreken.Deze provocatie zal volgens de minister de spanning in Oost-Azie doen toenemen en riskeert het Zespartijenoverleg over de nucleaire kwestie te ondermijnen. Karel De Gucht roept Noord Korea op tot verantwoordelijk beleid. Enkel door zich constructief op te stellen kan het land een totale isolatie vermijden en kan het lot van zijn verpauperde bevolking verbeteren. In een land waar geregeld hongersnood heerst, is het een regelrechts schande dat een onevenredig deel van de schaarse middelen blijft gaan naar de ontwikkeling van lange afstandsraketten en andere bewapeningsprojecten die de bevolking helemaal niet ten goede komen.