26 apr 2004 02:00

Reactie Minister Michel over referenda op Cyprus

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel betreurt dat,
ondanks grote inspanningen van de internationale gemeenschap, van de
Europese Unie en van de Verenigde Naties in het bijzonder, de op 24.04.2004 georganiseerde referenda niet tot de hereniging van Cyprus geleid hebben. Een historische kans werd gemist.

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel betreurt dat, ondanks grote inspanningen van de internationale gemeenschap, van de Europese Unie en van de Verenigde Naties in het bijzonder, de op 24.04.2004 georganiseerde referenda niet tot de hereniging van Cyprus geleid hebben. Een historische kans werd gemist.

Brussel, 24 april 2004, Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel betreurt dat, ondanks grote inspanningen van de internationale gemeenschap, van de Europese Unie en van de Verenigde Naties in het bijzonder, de op 24.04.2004 georganiseerde referenda niet tot de hereniging van Cyprus geleid hebben. Een historische kans werd gemist. "Het gaat om een ernstige tegenslag. Onze droom was dat een herenigd Cyprus de EU op 1 mei zou vervoegen. De ganse Europese gedachte steunt op integratie en eenmaking. Juist daarom noemen wij Europa vandaag een unie. Het heeft volgens mij niet veel zin goede en slechte punten uit te delen. We stellen natuurlijk wel vast dat de Grieks Cyprioten "neen" en de Turks Cyprioten "ja" hebben geantwoord op de vraag tot hereniging. En daar moeten we in ons beleid rekening mee houden. De belangrijkste vaststelling blijft dat beide gemeenschappen doorheen het onderhandelingsproces dichter bij elkaar gegroeid zijn. En dat is waarop we nu moeten voortbouwen. Ik heb de vaste wil om, samen met mijn EU-collega's aan het herenigingsproject te blijven verderwerken", aldus Minister Michel.