29 jun 2005 14:00

Recht op kinderbijslag voor studenten die werken in de zomervakantie 2005

Een student die het volgende schooljaar verder studeert, mag in de vakantiemaanden werken zoveel hij wil.
In juli mag een student die na de zomervakantie niet meer verder studeert, werken zoveel hij wil.In augustus en september (alleen augustus als hij het secundair onderwijs beëindigd heeft) blijft het recht op kinderbijslag bestaan als de jongere niet werkt of aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Een student die het volgende schooljaar verder studeert, mag in de vakantiemaanden werken zoveel hij wil. In juli mag een student die na de zomervakantie niet meer verder studeert, werken zoveel hij wil.In augustus en september (alleen augustus als hij het secundair onderwijs beëindigd heeft) blijft het recht op kinderbijslag bestaan als de jongere niet werkt of aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Studenten die na de zomervakantie verder studeren Een student die het volgende schooljaar verder studeert, mag in de vakantiemaanden werken zoveel hij wil. Zijn recht op kinderbijslag blijft bestaan voor juli en augustus als hij verder secundair onderwijs volgt, voor juli, augustus en september als hij hoger of universitair onderwijs volgt of gaat volgen na de vakantie. Studenten die hun laatste school-/academiejaar beëindigd hebben In juli mag een student die na de zomervakantie niet meer verder studeert, werken zoveel hij wil. In augustus en september (alleen augustus als hij het secundair onderwijs beëindigd heeft) blijft het recht op kinderbijslag bestaan als de jongere niet werkt of aan een van de volgende voorwaarden voldoet: - met een studentencontract werken, - minder dan 80 uren per maand werken, - als hij ingeschreven is als werkzoekende, hoogstens 435,18 EUR bruto per maand verdienen of als uitkering (voor ziekte, arbeidsongeval, enz.) ontvangen. Let op! ? Het maximum van 23 dagen dat een student in de vakantie mag werken met een beperkte RSZ-bijdrage (7,5 % van het loon) heeft geen enkele invloed op de kinderbijslag. ? Voor het nieuwe school-/academiejaar 2005-2006 wordt de regeling veranderd, met name wat betreft hoeveel een student hoogstens mag werken om nog kinderbijslag te krijgen. Voor algemene informatie over kinderbijslag kunt u steeds terecht op www.rkw.be of op het groene nummer 0800 94 434. De Rijksdienst is op werkdagen doorlopend van 8 tot 17 uur bereikbaar. Voor meer concrete informatie staat de RKW u graag persoonlijk te woord per brief, fax, in zijn onthaalkantoor of per e-mail: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 9 (onthaal) of 70 (postadres) - 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Fax: 02-237 24 70 E-mail: info.bemiddeling@rkw-onafts.fgov.be